بروز رسانی 
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

اوریانا فالاچی: اگر تو ثروتمند باشی، سَرما یک

اوریانا فالاچی:

اگر تو ثروتمند باشی، سَرما یک نوع تفریح می‌شود تا پالتو پوست بخری، خودت را گرم کنی و به اسکی بروی ...
اگر فقیر باشی بَرعکس، سَرما بدبختی می‌شود و آن وَقت یاد می‌گیری که حتی از زیبایی یک منظره زیر برف مُتنفر باشی !
کودکِ مَن !
تساوی تنها در آن جایی که تو هستی وجود دارد، مثلِ آزادی، ما تنها تویِ رَحِم برابر هستیم ...!

مشاهده همه ی 3 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

🖤استاد شجریان رفت اما این نام در خاطره ایران هرگز نمیمیرد

🖤استاد شجریان رفت اما این نام در خاطره ایران هرگز نمیمیرد

🖤استاد شجریان رفت اما این نام در خاطره ایران هرگز نمیمیرد...
مردی که در سمت درست تاریخ ایستاد و راه حقیقت را نشان داد...
مردم ما نه تنها شجریان را با ربنا ، مرغ سحر، سرای امید و یا قاصدک
که با «زبان آتش» میشناسند...
شجریان سمت مردم ایستاد و جایگاهی را به نام خودش ثبت کرد و سند زد که هرگز از دست نخواهد رفت...
تاریخ ایران خسروی آواز را نه به خاطر نه به خاک،
که به قلب خود خواهد سپرد...
دلمان همیشه بعد از این برایش تنگ خواهد شد...


🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹🍃🌹

مشاهده همه ی 21 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

روزي زني عقربي را ديد درون آب دست و

روزي زني عقربي را ديد درون آب
دست و پا مـيزند ...!

تصميم گرفت عقرب رانجات دهد؛
اما عقرب انگشت او را نـيش زد ؛
زن باز هم سعي كرد تا عقرب را از آب
بيرون بكشد، اما عقرب بار ديگر او را نـيش زد. رهگذري او را ديد و پرسيد :
براي چه اصرار داري عقربي را كه مدام تو را نـيش ميزند نجات دهي؟
زن پاسخ داد:
اين طبيعت عقرب است كه نيش بزند ولي طبيعت من *عـــشق ورزيدن* است؛

✅تقديم به كساني كه نيش عقربها را خوردند
و باز هم *عـــشق* ورزيدند!

مشاهده همه ی 29 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

همیشه که باشی گم می شوی مثل خیلی چیزها

همیشه که باشی گم می شوی
مثل خیلی چیزها که همیشه هستند
و آنقدر هستند که بودنشان
در خاطر ِ آدم
نمی ماند!
یکهو میبینی آنهایی که برایشان
همیشه بودی حواسشان پی نبودن هاست.
آدم ها بودن را دیر میفهمند.
گاهی نباش
گاهی فقط کنار خودت باش و ببین
کجای این جهان ِ درندشت جایت خالی ست.
همیشه که باشی گم می شوی
مثل ِ خیلی چیزها که همیشه هستند
و آنقدر هستند که بودنشان در خاطر ِ آدم
نمی ماند!
مثل ِ من...

مشاهده همه ی 15 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

چقدر عالیه این متن از استاد قمشه ای

چقدر عالیه این متن از استاد قمشه ای

🔻نامه ای از خدا...

ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻡ !
ﺑﺮﻭﻳﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺁﺩﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮑﻨﻴﺪ ،
ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﮑﻨﻴﺪ .
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ میخواهید ﺳﺮ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﮐﻼﻩ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ، ﭼﺮﺍ ﭘﺎی ﻣﻦ ﺭﺍ ﻭﺳﻂ ﻣﯽ ﮐﺸﻴﺪ؟
ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺧﺪﺍﻳﻢ ﭼﺮﺍ موسی ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﻨﺒﻪ ﺭﺍ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﻨﺪ ، عیسی ﺭﺍ ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻳﮏﺷﻨﺒﻪ ﻭ به مسلمانها ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺭﺍ؟

ﭼﺮﺍ ﮐﺎﺭی ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﻴﺴﻮی ﺷﺮﺍﺑﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻠﻴﺴﺎ یعنی خانه خدا راحت ﺑﻨﻮﺷﺪ! ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﺍﺏ، ﺷﻼﻕ ﺑﺨﻮﺭﺩ؟
ﭼﺮﺍ ﯾﮑﯽ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻫﯿﭻ ﻧﭙﻮﺷﺪ؟
ﺍﮔﺮ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﺍئی که شما میگوئید ﺑﻮﺩﻡ، ﭼﺮﺍ باید بگذارم به اسم من ﮐﻠﻴﺪ ﺑﻬﺸﺖ بفرﻭﺷﻨﺪ ؟!
ﻳﺎ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﻨﻢ کنند ؟
ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺟﻬﻨﻤﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ،!!
ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺁنﭼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺣﺮﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ، ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﯽﺩﻫﺪ...!!!
ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻢ !
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ايد !!!!!!!!
اگر به دنبال من میگردید مرا در عشق، مهربانی، بخشش ،آگاهی، گذشت، راستگوئی و انسانیت پیدا کنید
البته اگر .... به دنبال من میگردید !

الهی قمشه‌ای👌

مشاهده همه ی 66 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

آهنگ فولکلور و زیبای "گل نازدارم" با

آهنگ فولکلور و زیبای "گل نازدارم" با
.

آهنگ فولکلور و زیبای "گل نازدارم"

با صدای‌ استاد معین😍

مشاهده همه ی 2 نظر
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)
آروم و عادیآروم و عادی
(ⓑⓘⓙⓐⓝ)

بالاترین رهایی، آزاد شدن از نظرات دیگران است؛

بالاترین رهایی،
آزاد شدن از نظرات دیگران است؛
روزی که بتوانی بدون وابستگی و اهمیت دادن به نظرات دیگران، از خودت و فردیتت لذت ببری،
آن روز، روز رهایی توست!

🏼#اشو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید