لحظه  بروز رسانی 
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم
ناراحتناراحت
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم

یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز به فکرشم

یکی بهش زنگ بزنه بگه هنوز به فکرشم

مشاهده همه ی 4 نظر
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم
ناراحتناراحت
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم

کوتاه ارام مینوسشم دوسش دارم حتی میدانم بر نمیگردد ولی دل

کوتاه ارام مینوسشم دوسش دارم حتی میدانم بر نمیگردد ولی دل من به دنبال او عطر او میگرددووای بر من وای بر من من بعد او هیچم.ای روزگار او با من چه کرد؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم
ناراحتناراحت
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻪ ﺑﺎ

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ ﮔﻔﺖ
ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﯼ ﻋﺸﻘﻢ ﮐﻪ ﻧﺬﺍﺷﺘﻦ ﺑﻬﺶ ﺑﺮﺳم...

مشاهده همه ی 2 نظر
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم
ناراحتناراحت
پروفایل متروکه بعد نبودن تو منم نیستم عشقم

این شعار منه.کسی دیگه توی قلبم جا نمیگیره پس هی تو

این شعار منه.کسی دیگه توی قلبم جا نمیگیره پس هی تو بمون در حد دوستی نه بیشتر نه کمتر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید