لحظه  بروز رسانی 
sorme
قبراققبراق
sorme

انسانها به میزان حقارتشان دروغ میگویند به میزان فرهنگشان اعتماد

انسانها به میزان حقارتشان دروغ میگویند
به میزان فرهنگشان اعتماد میكنند
به میزان هویتشان عاشق میشوند
و به میزان كمبود هايشان آزارت میدهند.

هرچه حقیرتر باشند بیشتر دروغ مي گویند تا حقارتشان را جبران كنند
هرچه فرهنگشان غني ترباشد بیشتر به دیگران اعتماد می كنند
هرچه هویتشان عمیق تر باشد درعشقشان وفادارترند
و به
به اندازہ دركشان میفهمند و
به اندازہ شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل می كنند

مشاهده همه ی 2 نظر
sorme
قبراققبراق
sorme

بگذار هر چه بدی هست در این خاک بماند؛ من و

بگذار هر چه بدی هست در این خاک بماند؛ من و تو رهگذر کوچه ی عشقیم؛ و همین بس که تو را دوست بدارم؛ نکند خسته شوی یا که ببازی! من کنار تو نشستم که تو بر عشق بنازی کمکت خواهم کرد؛ که به شکرانه ی این عشق؛ تو یک کلبه بسازی که در آن بوی خدا هست و این حس سر آغاز قشنگی ست که آغاز شود بودن و بی عشق نماندن... به من آهسته بگو: هستی و هستم...

مشاهده همه ی 4 نظر
*´¯`*.¸ʂαɳα¸.*´¯`*
قاطیقاطی
*´¯`*.¸ʂαɳα¸.*´¯`*
خدا

خدا

مشاهده همه ی 9 نظر
maryam
maryam

  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌ میبینی

  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
میبینی چہ شب ساڪتی است
انگـار هیــچڪس
در دنـیــا نیســـت
یـا شــــایــد مـــن
در دنیاے هیــچڪس نیسـتـــم؟؟؟

مشاهده همه ی 7 نظر