لحظه  بروز رسانی 
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

دل از سنگ باید که از درد عشق ننالد خدایا دلم

دل از سنگ باید که از درد عشق ننالد خدایا دلم

دل از سنگ باید که از درد عشق
ننالد خدایا دلم سنگ نیست
مرا عشق او چنگ اندوه ساخت
که جز غم در این چنگ آهنگ نیست
به لب جز سرود امیدم نبود
مرا بانگ
این چنگ خاموش کرد
چنان دل به آهنگ او خو گرفت
که آهنگ خود را فراموش کرد
نمی دانم این چنگی سرونوشت
چه می خواهد از جان فرسوده ام
کجا می کشانندم این نغمه ها
که یکدم نخواهند آسوده ام
دل از این جهان بر گرفتم دریغ
هنوزم به جان آتش عشق اوست
در این واپسین
لحظه زندگی
هنوزم در این سینه یک آرزوست
دلم کرده امشب هوای شراب
شرابی که از جان برآرد خروش
شرابی که بینم در آن رقص مرگ
شرابی که هرگز نیابم بهوش
مگر وارهم از غم عشق او
مگر نشنوم بانگ این چنگ را
همه زندگی نغمه ماتم است
نمی خواهم این ناخوش آهنگ را

مشاهده همه ی 1 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

"سرم" را   شاید دیگران در نبودت گرم کنند. اما

"سرم" را
 

شاید دیگران در نبودت گرم کنند.....

اما


"دلم" را هرگز......
 

مشاهده همه ی 2 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در

چه سخت است دلتنگ قاصدک بودن در جاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد..............

مشاهده همه ی 1 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

بزرگ که میشوی غصه هایت زودتر از خودت قد میکشند دردهایت

بزرگ که میشوی غصه هایت زودتر از خودت قد میکشند دردهایت نیز! غافل از آنکه لبخندهایت را در آلبوم کودکی ات جا گذاشته ای!! شاید بزرگ شدن اتفاق خوبی نباشد.

مشاهده همه ی 3 نظر