لحظه  بروز رسانی 
فریدون خائیز
فریدون خائیز

شانس بخت یا اقبال شانس ندارم ,اگر شانس بیارم

شانس بخت یا اقبال
شانس ندارم ,اگر شانس بیارم - بخت اقبال ندارم - فلانی شانس آورد و ..........
از این حرفها زیاد شنیدم اما به این قبیل حرفها باوری ندارم . چرا؟ به نمونه های تجربی زیر توجه کنید.
نمونه 1 - افراد صادق و صریح هیچ شانسی ندارند اما ریا کاران بیشترین شانس را دارند تا زمانی که ماهیت آنها روشن نشده باشد. وقتی صداقت میان آمد شانس هم میرود.
نمونه 2 - افرادی که منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح میدهند هم اگر نگویم شانس ندارند می توان گفت شانس کمی دارند. ولی افرادی که دنبال منافع شخصی هستند شانس بیشتری دارند . و نمونه های دیگر................
همه مربوط به دنیا است اگر به آخرت نه برای دنیا اعتقاد داریم وضع طور دیگری است برای همین است که می گویند شاهنامه آخرش خوشه - اولش داریم خوب میبینیم

مشاهده همه ی 2 نظر
فریدون خائیز
فریدون خائیز

شانس بخت یا اقبال شانس ندارم ,اگر شانس بیارم

شانس بخت یا اقبال

شانس ندارم ,اگر شانس بیارم - بخت اقبال ندارم - فلانی شانس آورد و ..........

از این حرفها زیاد شنیدم اما به این قبیل حرفها باوری ندارم . چرا؟ به نمونه های تجربی زیر توجه کنید.

نمونه 1 - افراد صادق و صریح هیچ شانسی ندارند اما ریا کاران بیشترین شانس را دارند تا زمانی که ماهیت آنها روشن نشده باشد. وقتی صداقت میان آمد شانس هم میرود.

نمونه 2 - افرادی که منافع عمومی را به منافع شخصی ترجیح میدهند هم اگر نگویم شانس ندارند می توان گفت شانس کمی دارند. ولی افرادی که دنبال منافع شخصی هستند شانس بیشتری دارند . و نمونه های دیگر................

همه مربوط به دنیا است اگر به آخرت نه برای دنیا اعتقاد داریم وضع طور دیگری است برای همین است که می گویند شاهنامه آخرش خوشه - اولش داریم خوب میبینیم

مشاهده همه ی 2 نظر
فریدون خائیز
فریدون خائیز

عاقبت جوانی اگر بخواهید یا نخواهید عاقبت جوانی پا به

عاقبت جوانی
اگر بخواهید یا نخواهید عاقبت جوانی پا به سن گذاشتن و سالمندی است پس فریب شعار جوانگرائی را نخورید توان جوانان و تجربه سالمندان دو بال پرواز است و بی هم هر دو هیچند و با هم بودن عاقبت بخیری است . سالمندان کمتر خام میشوند ولی اگر جوانان فکر عاقبت نکنند مانند ما میشوند که در اوج توانائی استفاده از تجربه تنها و تنها به دلیل اهل باند بازی نبودن خانه نشین شدیم چون ایمان دارم که باند بازی همه را خانه خراب میکند.اگر عاقبت خود را میخواهید ببینید در آِینه سالمندان خانواده خود نگاه کنید .اگر با باند بازی بجائی رسیده اند آینه شما زنگار زده است توجه نکنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریدون خائیز
فریدون خائیز

عاقبت جوانی اگر بخواهید یا نخواهید عاقبت جوانی پا

عاقبت جوانی
اگر بخواهید یا نخواهید عاقبت جوانی پا به سن گذاشتن و سالمندی است پس فریب شعار جوانگرائی را نخورید توان جوانان و تجربه سالمندان دو بال پرواز است و بی هم هر دو هیچند و با هم بودن عاقبت بخیری است . سالمندان کمتر خام میشوند ولی اگر جوانان فکر عاقبت نکنند مانند ما میشوند که در اوج توانائی استفاده از تجربه تنها و تنها به دلیل اهل باند بازی نبودن خانه نشین شدیم چون ایمان دارم که باند بازی همه را خانه خراب میکند.اگر عاقبت خود را میخواهید ببینید در آِینه سالمندان خانواده خود نگاه کنید .اگر با باند بازی بجائی رسیده اند آینه شما زنگار زده است توجه نکنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریدون خائیز
فریدون خائیز

احترام و محبت حفظ حرمت و احترام ودوست داشتن و محبت

احترام و محبت
حفظ حرمت و احترام ودوست داشتن و محبت محکم ترین و قوی ترین دارائی انسان است و درمقابل پول و زور قابل خرید و فروش نیست البته نوع ظاهری و بدلی هم دارد که جون اصل نیست ارزشی هم ندارد.

مشاهده همه ی 1 نظر
فریدون خائیز
فریدون خائیز

احترام و محبت حفظ حرمت و احترام ودوست داشتن و محبت

احترام و محبت
حفظ حرمت و احترام ودوست داشتن و محبت محکم ترین و قوی ترین دارائی انسان است و درمقابل پول و زور قابل خرید و فروش نیست البته نوع ظاهری و بدلی هم دارد که جون اصل نیست ارزشی هم ندارد.

مشاهده همه ی 1 نظر
فریدون خائیز
فریدون خائیز

احتیاج مادر ؟میگن احتیاج مادر اختراع است وقتی خوب فکر میکنیم

احتیاج مادر ؟
میگن احتیاج مادر اختراع است وقتی خوب فکر میکنیم متوجه می شویم مطلب درسته اما به بیماری این مادر توجه نمیکنیم .کسانیکه اهل اختراع و خلاقیت هستند ممکن در اثر احتیاج یه چیزی اختراع کنند اما در اثر همین احتیاج خیلی فکر ها و نوآوری هایش می میرند چون احتیاج مجال بالندگی را میگیرد پس احتیاج مادر اندکی از اختراعات هست و همزمان نابود کننده بسیاری از اختراعات هم می شود. انشاالله خداوند هیچ بنده را به کسی جز خودش محتاج نکنه.

مشاهده همه ی 1 نظر
فریدون خائیز
فریدون خائیز

دشمن شناسی با بصیرتبرای بی اثر یا کم اثر کردن صدمات

دشمن شناسی با بصیرت
برای بی اثر یا کم اثر کردن صدمات احتمالی که ممکن است به ما وارد کنند هم دشمن و هم دوست شناسی لازم است .اما این شناخت بسیار مشکل است که گاهی ممکن است همه چیز وارونه جلوه کند . چطوری میشه دشمنان دوست نما و یا دوستان دشمن نما را تشخیص داد. چطوری میشود دوستانی را که قصد دوستی دارند ولی اثرات مخرب تر از دشمن دارند تشخیص داد .قدیمی ها میگفتند اگر دوست یا دشمن دارید بهتر که دانا باشند که نادانی دشمن و نادانی دوست از هر دشمنی خطرناک تر است.
دشمن دانا بلندت میکند
بر زمینت می زند نادان دوست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریدون خائیز
فریدون خائیز

امیدواریشاید در شرایط راحتی که مشکلی وجود ندارد اهمیت امید و

امیدواری
شاید در شرایط راحتی که مشکلی وجود ندارد اهمیت امید و امیدواری را زیاد درک نکنیم و فکر نکنیم که زندگی بالا و پائین دارد که اگر خدای نا کرده در پائین قرار گرفته اید نقش امید در زندگی و آینده خیلی پر رنگ میشود و متوجه می شوید که اگر امید خود را از دست داده ایم خیلی سریع سقوط میکنیم و اگر امیدواری را حفظ کنیم اگر چه خیلی سخت و مشکل است ولی تعادل خود را حفظ کرده و روز بالا بودن را دو باره تجربه میکنیم و می توان امید را لنگر تعادل زندگی دانست پس هم خود امیدوار باشیم و هم دیگران را امیدوار کنیم نتیجه برای همه بهتر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریدون خائیز
فریدون خائیز

تعریف و تمجید از خوددر فرهنگ ما تعریف و تمجید از

تعریف و تمجید از خود
در فرهنگ ما تعریف و تمجید از خود یا خود بزرگ بینی صفت و کار نا ثوابی است اما مطالب و ضرب المثل های زیادی را که در این ارتباط داریم ما را از آن طرف پشت بام انداخته زیرا در شرایط فعلی و امکان ارتباطات وسیع فرصت و امکان شناخت از یک دیگر حقیقتا میسر نیست و لازم است افراد خود را معرفی و درست عرضه کنند تا امکان شناخت بهتر و بتوان بهم دیگر کمک کرد.پس دوستان عرضه و معرفی درست خود را برای کسانیکه شما را نمشناسند کار پسندیده ای است و آن را با خودپسندی و تعریف و تمجید از خود مقایسه نکنید.من در این شبکه اجتمائی فیسنما خیلی آدم ها را می بینم اما بدلیل عدم شناخت تماس بر قرار نمیکنم لذا از دوستان درخواست میکنم حتی بصورت پیام خصوصی خود را معرفی و قابلیت ها را نمایش دهند شاید اتفاق نادری رخ دهد و خیلی از ما از تنهائی خارج شویم که من معتقدم
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم ********** یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم
برای گریز از نا جوانمردان بهتر است جوانمردان هم دیگر را پیدا کنند پس نا امید نشوید تا میتوانید جوانمرد باشید و خود و قابلیت های خود را درست نه کم نه زیاد معرفی کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید