افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
kamran
قبراققبراق
kamran
Photo-beautiful-love-notes-and-love-10.j
مشاهده همه ی 15 نظر
kamran
قبراققبراق
kamran
آپلود عکس
مشاهده همه ی 5 نظر
kamran
قبراققبراق
kamran
آپلود عکس

هیچوَقت نِمیفَهمی چِقَد #قَوی هَستی

تا زَمانی که راهی جُز قَوی بودن نَداشته باشی ...

مشاهده همه ی 4 نظر
kamran
قبراققبراق
kamran
آپلود عکس

دریا
رود ها را به هم می رساند
ابر ها را
و شعر، کلمات را
همیشه وسیله ای هست که دو چیز را به هم می رساند
ببین!
چه دور
چه دیر
ما به هم می رسیم
که رودیم
که ابریم
که کلمه ایم

مشاهده همه ی 3 نظر
kamran
قبراققبراق
kamran

به سلامتی بچه هایی که سر تا پاشون زیر بارون خیس میشه ولی رفاقتشون نم نمیده …

آپلود عکس
مشاهده همه ی 4 نظر
kamran
قبراققبراق
kamran
آپلود عکس

تقصیر دستور زبان است

که بعد از من و تو

"ما"

نمی آیـــــــــــــــــــــــــد...

"او"

می آیـــــــــــــــــــــــــــد...

ماه و ماهی
مشاهده همه ی 1 نظر
kamran
قبراققبراق
kamran

פּَقتـے نـَـﮧ בستـ138.gifـے بَـ ـرآےگِرِفتـَטּ اَستَ

نـَـ ﮧ آغوشـ138.gifـے بَـ ـرآےگِریــﮧ..

نــَ ﮧ شآنـ138.gifﮧاے بَـ ـراے تِکیــﮧ...


اِنتظــ ـآر نَـבاشتــﮧ بآشَ פֿـَن138.gifـבه‌اَم פּآقِعے بآشَـב...


ایــטּ رפּز‌هآ فَقَطــ زِنـ138.gifבه‌اَم تــا בیگَرآטּ زِنـבگ138.gifـے کُنَنـَב !!!


آپلود عکس
ماه و ماهی
مشاهده همه ی 1 نظر