لحظه  بروز رسانی 
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮشگل بوده ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺯﺵ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺧﻮشگل بوده ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺯﺵ ﺟﺰﻭﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ !!!!!

چیه مگه؟استاد دل نداره؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

مشکل اصلی مملکت ما برمیگرده به زمان دبیرستان و انتخاب رشته

مشکل اصلی مملکت ما برمیگرده به زمان دبیرستان و انتخاب رشته که
کسانی که درس ضعیفی دارند میروند رشته انسانی
متوسط ها تجربی
و زرنگ ها ریاضی

بعد تو دانشگاه ها
ضعیف ها میشن قاضی و دادستان و وکیل و وزیر و سیاستمدار و بر مردم حکومت میکنن
متوسط ها میشن پزشک و با جون مردم بازی میکن‌
و زرنگ ها میشن مهندس و تو مملکت بیکار میگردن😐

بزن باران
مشاهده همه ی 1 نظر
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﺑﻪ ﻳﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ایرانی ﻧﻔﺮﻱ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ

ﺑﻪ ﻳﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻭ ایرانی ﻧﻔﺮﻱ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﻭ ﻳﮏ ﻣﻴﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩﻥ
ﮔﻔﺘﻦ :
ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻳﻦ 50 ﺗﺎ ﻣﻮﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﻤﻮﻧﺘﻮﻥ🍌🍌🍌
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺶ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻳﺎﺩ ﺑﺪﻳﺪ.🍌🍌


ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺩﻳﺪﻥ ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ 50 ﺗﺎﻣﻮﺯﻭ ﺩﺍﺩﻩ
ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﻴﭽﻲ ﻳﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺁﻟﻤﺎﻧﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ
ﺑﻌﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﺍﻏﻪ ایرانیه ﺩﻳﺪﻥ 49
ﺗﺎ ﻣﻮﺯﻭ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ🍌🍌
ﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﻪ :
ممد جون مادرت نصف اون موزو بده به من😂

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

جففففر به ننش میگه من زن میخوام! دخترسکینه خانم روبرام

جففففر به ننش میگه من زن میخوام!
دخترسکینه خانم روبرام بگیر؛

ننش میگه نمیشه به اون شیر دادم!

میگه پس دخترعفت خانم روبرام بگیر؛

ننش میگه نمیشه به اونم شیر دادم!

جففففر هم میگه :نمیدونیم تو ننه ما هستی یا گاو محله!!😐

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

بی دلیل نبوده که زمان قدیم شاعرا مث خواننده های الان

بی دلیل نبوده که زمان قدیم شاعرا مث خواننده های الان باهم فیت نمیدادن
مثلا عارف قزوینی و باباطاهر عریان رو
اصن نمیشه تو یه اتاق باهم تنهاشون گذاشت😐😂😂

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

کودکی با دوچرخه‌ی خود در مقابل درب مجلس ایستاد دوچرخه‌اش

کودکی با دوچرخه‌ی خود
در مقابل درب مجلس ایستاد دوچرخه‌اش را گوشه‌ای گذاشت و مشغول بازی شد.

نگهبانی به او نزدیک شد و گفت:
به چه جراتی دوچرخه‌ات را اینجا گذاشته‌ای؟!
اینجا محلی است که نمایندگان،
وزرا و مسئولین کشور رفت‌وآمد می‌کنند.

پسرک پاسخ داد:
نگران نباش؛ با زنجیر محکم بستمش نمیتونن بدزدنش😂😂

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﺍﮔﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ 👳 .

ﺍﮔﻪ ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻋﺮﺏ ﺑﻮﺩ 👳
.
.
.
.
ﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﻣﯿﮕﻔﺖ :
"ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ ﺭﺑﯽ" 😳🍎

ﺩﯾﮕﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺳﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﯾم 😂

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

ﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻥ ﺑﺮﻭ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮ

ﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺍ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻥ ﺑﺮﻭ ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮ

ﺧﻮﺏ ﮐﯽ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﻥ ؟؟ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﻣﯿﺰﻧﻪ😉

ﺳﺤﺮ ﮐﻪ ﺩﻡ ﺻﺐ ﻣﯿﺎﺩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﺩﯾﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ😎

ﺳﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﺯﯾﺮ ﭘﺎﺗﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺑﯿﺮﻭﻥ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ 😶

ﺭﺍﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺪﺍﺭﻩ 😐


ﻋﺴﻞ ﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺶ 😱

ﺑﻬﺎﺭ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ😟

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻦ 😵

ﻣﮋﺩﻩ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺩﺍﺭﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﯿﮑﻨﻦ 😢

ﺩﺭﯾﺎ ﺭﻭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ هاش ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺩﺍﺭﻥ😖

ﻃﻼ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﯽ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ هی میکشه بالا

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

تو زندگیت هیچ وقت حسرت سه چیزو نخور ۱

تو زندگیت هیچ وقت حسرت سه چیزو نخور
۱ .. زیبایی😍
۲ .. تیپ😆
۳ .. جذابیت😌
ما که داریم به کجا رسیدیم 😢،،،
بخدااااا هیچی توش نیس!!! باور کن ...
جز این که روزی چند تا کشته میدیم و آهشون پشتمونه😣😞😄🙌 ...


قوربون دستتون یکی اسپند دود کنه😐😂😅

تبســــم پاییــــز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ҚÂ♏RÂИ
خجالتیخجالتی
ҚÂ♏RÂИ

‏توصیف افراد در ایران👌😄 آن کس که بداند

‏توصیف افراد در ایران👌😄

آن کس که بداند و بداند که بداند--باید برود غاز به کنجی بچراند😑

آن کس که بداند و نداند که بداند--بهتر برود خویش به گوری بتپاند🙃

آن کس که نداند و بداند که نداند--با پارتی و پول خر خویش براند😁

آن کس که نداند و نداند که نداند--در پست ریاست «ابدالدهر» بماند😌😂

بزن باران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید