لحظه  بروز رسانی 
فریا
فریا

باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود راه

باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود راه

باران که می بارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افتم بدون چتر، من بغض میکنم، آسمان گریه

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریا
فریا

هر چه دوست داری از من بخواه جز فراموش کردنت ،

هر چه دوست داری از من بخواه جز فراموش کردنت ،

هر چه دوست داری از من بخواه جز فراموش کردنت ، اگر میخواهی بروی برو اما من هستم ، آنقدر میمانم تا ماندنم مرا یاری کند ، تا دوای عشقت مرا درمان کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریا
فریا

چقـدر بغـض کردمـ کنـارم نبـودی هـزار بـار دلـم

چقـدر بغـض کردمـ کنـارم نبـودی هـزار بـار دلـم

چقـدر بغـض کردمـ کنـارم نبـودی

هـزار بـار دلـم خواسـت ببـاره تـو نبـودی

نبـودی ببـینـی چقـدر سـوت و کـورم

چقـدر بـی قـرارم چقـدر بـی عبـورم

مشاهده همه ی 2 نظر
فریا
فریا

نيمكت با هم بودنمان تنهاست

نيمكت با هم بودنمان تنهاست

نيمكت با هم بودنمان

تنهاست

باران ميبارد و

جايت خالي تر از همیشه است

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریا
فریا

هیچ می‌دانی چرا چون موج، در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟

هیچ می‌دانی چرا چون موج، در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟

هیچ می‌دانی چرا چون موج، در گریز از خویشتن پیوسته می‌کاهم؟ زانکه بر این پرده تاریک، این خاموشی نزدیک، آنچه می‌خواهم نمی‌بینم، و آنچه می‌بینم، نمی‌خواهم...

مشاهده همه ی 2 نظر
فریا
فریا

‌نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن نه ز

‌نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن نه ز

‌نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریا
فریا

شب‌های زیادی‌ست بـه ایـن پنجـره وصلم ای کاش شبی رهگذر کوچه

شب‌های زیادی‌ست بـه ایـن پنجـره وصلم ای کاش شبی رهگذر کوچه

شب‌های زیادی‌ست بـه ایـن پنجـره وصلم ای کاش شبی رهگذر کوچه تو باشی ...!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریا
فریا

دلت تنگ یک نفر که باشد ! تمام تلاشت را هم

دلت تنگ یک نفر که باشد ! تمام تلاشت را هم

دلت تنگ یک نفر که باشد ! تمام تلاشت را هم که بکنی تا خوش بگذرد و لحظه ای فراموشش بکنی، فایده ندارد...... تو دلت تنگ است ، دلت برای همان یک نفر تنگ است....! تا نیاید .... تا نباشد..... هیچ چیز سر جایش نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فریا
فریا

تا ڪہ دلتنگ شدم نام تو را داد زدم کاش میشد

تا ڪہ دلتنگ شدم نام تو را داد زدم کاش میشد

تا ڪہ دلتنگ شدم نام تو را داد زدم کاش میشد بنویسم کہ چــرا داد زدم! بــی تــو رفتم هـمہ جا، بی کسی آزارم داد در سڪوتی پر حسرت همہ جا داد زدم

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید