لحظه  بروز رسانی 
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 14 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
t_69099_350x0_yu-zip.jpg

اخلال مأموران حراست دانشگاه یاسوج در جلسه سیر مطالعاتی دانشجویی / ترس دانشگاه یاسوج از جمع های چند نفره دانشجویی

مأموران حراست دانشگاه یاسوج، ظاهرا به دستور معاون فرهنگی این دانشگاه، مانع برگزاری نشست های مطالعاتی دانشجویان این دانشگاه شده و برنامه آنها را بر هم زدند..    http://yasouj24.ir/?p=69099

مشاهده همه ی 3 نظر
سعید (مدیر سوژه خنده)
خوشحالخوشحال
سعید (مدیر سوژه خنده)

در اتفاقی نادر شاهد رانندگی بین خطوط در تهران هستیم.
l9rzf8p2q7s64q127z4w.jpg

مشاهده همه ی 14 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 20 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 9 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 8 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
27(14).jpg

آخرین سلفی

null

مشاهده همه ی 118 نظر