لحظه  بروز رسانی 
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 22 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani

اخلال مأموران حراست دانشگاه یاسوج در جلسه سیر مطالعاتی دانشجویی /

اخلال مأموران حراست دانشگاه یاسوج در جلسه سیر مطالعاتی دانشجویی /

اخلال مأموران حراست دانشگاه یاسوج در جلسه سیر مطالعاتی دانشجویی / ترس دانشگاه یاسوج از جمع های چند نفره دانشجویی

مأموران حراست دانشگاه یاسوج، ظاهرا به دستور معاون فرهنگی این دانشگاه، مانع برگزاری نشست های مطالعاتی دانشجویان این دانشگاه شده و برنامه آنها را بر هم زدند..    http://yasouj24.ir/?p=69099

مشاهده همه ی 5 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 5 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 9 نظر
سعید (مدیر سوژه خنده)
خوشحالخوشحال
سعید (مدیر سوژه خنده)

در اتفاقی نادر شاهد رانندگی بین خطوط در تهران هستیم

در اتفاقی نادر شاهد رانندگی بین خطوط در تهران هستیم.
l9rzf8p2q7s64q127z4w.jpg

مشاهده همه ی 16 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 21 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 12 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
مشاهده همه ی 8 نظر
fateme alvani
شیطونشیطون
fateme alvani
آخرین سلفی

آخرین سلفی

null

مشاهده همه ی 118 نظر