افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)
1477466845320668_large.jpg
اردبیل پنجم آبان ماه 1395
مشاهده همه ی 8 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)
1477464255339682_large.jpg
اردبیل پنجم آبان 1395
مشاهده همه ی 7 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)


مشاهده همه ی 5 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)

سکوت کن !

بگذار بغض هایت سربسته بماند

گاهی سبک تر نشوی سنگین تری


1459841064545221_large.jpg
مشاهده همه ی 12 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)
به باران دل نبند که هر چهار فصل، دیوانه ات خواهد کرد...

اگر ببارد از شوق...

اگرنبارد از دلتنگی...

 

مشاهده همه ی 19 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)
اگر ديدي کسي گره اي دارد وتو راهش را مي داني سکوت نکن!

اگر دستت به جايي مي رسيد دريغ نکن

معجزه زندگي ديگران باش!

اين قانون کائنات است !!!

معجزه زندگي ديگران که باشي

بي شک کسي معجزه زندگي تو خواهد بود ….!

لطفا کمي آهسته تر از کنار هم عبور کنيم...

 

مشاهده همه ی 7 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)

قضاوت درباره اشتباهات

دیگران آسان است

پی بردن به خطاهای 

خودمان دشوار...

 

مشاهده همه ی 4 نظر
❀(◕_◕✿)
عاشقعاشق
❀(◕_◕✿)

مشاهده همه ی 4 نظر