لحظه  بروز رسانی 
❀(◕_◕✿)
بی‌حالبی‌حال
❀(◕_◕✿)

سلام ملت حالتون چطوره؟

سلام ملت حالتون چطوره؟

سلام ملت حالتون چطوره؟
{-57-}{-66-}{-113-}{-109-}{-124-}{-130-}

مشاهده همه ی 20 نظر
❀(◕_◕✿)
بی‌حالبی‌حال
❀(◕_◕✿)

اردبیل پنجم آبان ماه 1395

1477466845320668_large.jpg
اردبیل پنجم آبان ماه 1395

مشاهده همه ی 20 نظر
❀(◕_◕✿)
بی‌حالبی‌حال
❀(◕_◕✿)

اردبیل پنجم آبان 1395

1477464255339682_large.jpg
اردبیل پنجم آبان 1395

مشاهده همه ی 12 نظر
❀(◕_◕✿)
بی‌حالبی‌حال
❀(◕_◕✿)

سکوت کن ! بگذار بغض هایت سربسته بماند گاهی سبک تر

سکوت کن !

بگذار بغض هایت سربسته بماند

گاهی سبک تر نشوی سنگین تری


1459841064545221_large.jpg

مشاهده همه ی 25 نظر
❀(◕_◕✿)
بی‌حالبی‌حال
❀(◕_◕✿)

اگر ديدي کسي گره اي دارد وتو راهش را مي داني

اگر ديدي کسي گره اي دارد وتو راهش را مي داني سکوت نکن!

اگر دستت به جايي مي رسيد دريغ نکن

معجزه زندگي ديگران باش!

اين قانون کائنات است !!!

معجزه زندگي ديگران که باشي

بي شک کسي معجزه زندگي تو خواهد بود ….!

لطفا کمي آهسته تر از کنار هم عبور کنيم...

 

بزن باران
مشاهده همه ی 7 نظر