لحظه  بروز رسانی 
♡baran♡
♡baran♡

فقط یک شادی در زندگی وجود دارد دوست داشتن و

فقط یک شادی در زندگی وجود دارد دوست داشتن و

فقط یک شادی در زندگی وجود دارد
دوست داشتن و دوست داشته شدن{-35-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡baran♡
♡baran♡

خدا فقط یک زبان را می‌فهمد، زبان عشق را

خدا فقط یک زبان را می‌فهمد، زبان عشق را

خدا فقط یک زبان را می‌فهمد،
زبان عشق را...
اگر تو بتوانی به هستی او عشق بورزی،
هرچه را که لازم است
به او بگویی گفته‌ای.
دینداری فقط انجام فرایض نیست،
دینداری عشق است...{-35-}

دلــدادگی
نظرات برای این پست غیر فعال است
♡baran♡
♡baran♡

تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می

تنور دلت که گرم باشد نان مهربانی اش را می

تنور دلت که گرم باشد
نان مهربانی اش را می خوری
هرچه دلت گرمتر
مهربانی ات بیشتر
و روزگارت آبادتر است{-35-}

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
♡baran♡
♡baran♡

زندگی با خنده گر جاری شود نور شادی گر به

زندگی با خنده گر جاری شود نور شادی گر به
دوستت دارم

زندگی با خنده گر جاری شود
نور شادی گر به چشمانت رود
می‌رود غم از درون سینه‌ات
محو خواهد شد به خنده کینه‌ات{-35-}

دلــدادگی
نظرات برای این پست غیر فعال است
♡baran♡
♡baran♡

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی امانت‌های چون

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی امانت‌های چون

کجا شد عهد و پیمان را چه کردی
امانت‌های چون جان را چه کردی؟

چرا کاهل شدی در عشقبازی
سبک روحی مرغان را چه کردی؟

نشاط عاشقی گنجی است پنهان
چه کردی گنج پنهان را چه کردی؟

تو را با من نه عهدی بود ز اول
بیا بنشین بگو آن را چه کردی؟

چنان ابری به پیش ما چه بستی
چنان خورشید خندان را چه کردی؟
{-35-}{-35-}

اُردیبهشت
نظرات برای این پست غیر فعال است
♡baran♡
♡baran♡

ای دوست قبولم كن و جانم بستان مستم كن و

ای دوست قبولم كن و جانم بستان مستم كن و

ای دوست قبولم كن و جانم بستان
مستم كن و وز هر دو جهانم بستان

با هر چه دلم قرار گیرد بی تو
آتش به من اندر زن و آنم بستان

ای زندگی تن و توانم همه تو
جانی و دلی ای دل و جانم همه تو

تو هستی من شدی از آنی همه من
من نیست شدم در تو از آنم همه تو

خود ممكن آن نیست كه بردارم دل
آن به كه به سودای تو بسپارم دل

گر من به غم عشق تو نسپارم دل
دل را چه كنم بهر چه می‌دارم دل

حضرت_عشق_مولانا{-35-}

نظرات برای این پست غیر فعال است
♡baran♡
♡baran♡

یادمان باشد! خدا مهمان قلب‌های وسیع است هرچه قلب‌های

یادمان باشد! خدا مهمان قلب‌های وسیع است هرچه قلب‌های

یادمان باشد!
خدا مهمان قلب‌های وسیع است
هرچه قلب‌های ما از کینه پر باشد
سهم ما از خدا کمتر است ...{-35-}

دلــدادگی
نظرات برای این پست غیر فعال است