لحظه  بروز رسانی 
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

حــآجــــــــــــے فـِڪــــــــر نـَڪـــــُــــــــטּ غَمــــــــــــے نــَدآرم ! اَهــــ

حــآجــــــــــــے فـِڪــــــــر نـَڪـــــُــــــــטּ غَمــــــــــــے نــَدآرم ! اَهــــــــل چــــ

حــآجــــــــــــے فـِڪــــــــر نـَڪـــــُــــــــטּ غَمــــــــــــے نــَدآرم ! اَهــــــــل چـــــــُـــس نـــآلــــــــــﮧ نیسـتــَــــــــــــم وَگــَـرنــَـــــــﮧ مَنــَـــــــــــم ۞ خـُوشــــــــے اے ۞ تــــُـــو دُنیــــــــــآم نــَدآرم !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

خیانت قشنگی بود… تهیه کننده:دوستـــــــم کارگردان:عشقـــــــــم هه

خیانت قشنگی بود… تهیه کننده:دوستـــــــم کارگردان:عشقـــــــــم هه ______________________________

خیانت قشنگی بود… تهیه کننده:دوستـــــــم کارگردان:عشقـــــــــم هه

____________________________________________
اینجـــا عِشقــُـو❤ بـا یِکـــے تَمـــریــن میکُنـــَن رو یِکـــے دیگـــــِہ اِجــــرا میکُنـــَـن

____________________________________________
دلخورم.... دلخورم از ‎ْ َْ اونیکـــــْْـْـْـْـــــــــہ ⇜⇙مَــــــــــــن⇘↝ْ رو داشـــــــــتـــــــ امــــا دَرْ گــــــوشْ هَمــــــہ داد میـــــــزد تَنْہٰٰـٰـــــٰام (!)

____________________________________________
- یعنے میشہ ؟؟! همین الآن یهویے خدابیاد بگه پاشو بریم دیگ نمیتونم اشکاتو ببینم

____________________________________________

المــاس هــای درخشــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

✖مخـــــــا خستــــــــــهـــــ از زر زر دور✖ ⇵حرفـــای مفتــــــی

✖مخـــــــا خستــــــــــهـــــ از زر زر دور✖ ⇵حرفـــای مفتــــــی که قِرقِره شُــــــد➹ مســــیــ

✖مخـــــــا خستــــــــــهـــــ از زر زر دور✖
⇵حرفـــای مفتــــــی که قِرقِره شُــــــد➹
مســــیـــرو جـــ✄ــــــــــر بـــده تــــــو
پیکـــــــ نا آشنا با سیگار بعدش☞
یه عِــــــــده آشغالـــــــ که ندارن ارزشــ✘ــــــــــــ
جــــ♡ـون دادی پاشون افتـــــادی از چشــــــم
⇽اه بُـــــــرد و باختــــــــ چـــهـ کــوتــــــــاهــــــه مَرزِشـــــــــ ☈ــــ
Sadegh♫

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

 . . . ایـــــنـــــــــجا بــــــــــوכے چـہ  آهنـــــــــگے میـــــزاشــــــتے یــــــہ

97630278666751419100.jpg
 .
.
.
ایـــــنـــــــــجا بــــــــــوכے چـہ  آهنـــــــــگے میـــــزاشــــــتے یــــــہ خطشــــــو بــــــــــنـــــــــویـــــ๛ 

مشاهده همه ی 15 نظر
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

وفـــــــــــــــا !!!! مســـــــــــخره اســـــــــــت!!! وفــــا. هــــــــــه .سـ

وفـــــــــــــــا !!!! مســـــــــــخره اســـــــــــت!!! وفــــا.....


هــــــــــه ...ســـــــــــگ گــــــــلــــــه ام را با گــــــــرگ دیـــــــــدم !!!
.
.
.

293211_504036269619766_511571961_n.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

  نــــᓅــــــــــــریـלּ بهـ ســـــــᓆـــــــᓅ و چَشــــــҐ بیــכار  نــــᓅــــــــــــری

فنجان قهوه
  نــــᓅــــــــــــریـלּ بهـ ســـــــᓆـــــــᓅ و چَشــــــҐ بیــכار  نــــᓅــــــــــــریـלּ بهـ ᓆــــــاب ِ عڪ๛ و כیـوار
 نــــᓅــــــــــــریـלּ بهـ ســــــیـҐ  لـᓘــــــــت گیـتار / نــــᓅــــــــــــریـלּ بهـ ᓆــــــول ترڪ ســــــیـگار . . .
 
 .
 
 .
 
  .

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 2 نظر
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

Bekhun ▓ڪجا دیدیش؟ ◀تو فضای مجازی ▓ چجورۍ آشنا شدید؟

Bekhun
▓ڪجا دیدیش؟ ◀تو فضای مجازی ▓ چجورۍ آشنا شدید؟ ◀لایڪم ڪرد لایڪش ڪردم ▓خب؟ ◀پستاش با همہ فرق داشت ▓بعدش؟
◀یہ روز واسم ڪامنت گزاشت واسہ اولین بار؛ دلم لرزید دلم
میخواست بازم باهاش حرف بزنم ▓زدۍ؟
◀اره سره صحبتو باهاش باز ڪردم اما خیلے سر ڪِشو یاغے بود و مغرور ▓چــے گفتے بهش؟
◀بهش گفتم مال من شو ▓قبول ڪرد؟
_اولش نه ولے خب بالاخره یہ روز راضی شد، *خوشگل بود؟
_اره خیلے،یه فرشته ۍ پاڪ *عاشقش بودۍ؟
*چیہ چرا جواب نمیدۍ؟
_اره بودم *چے شد جدا شدید؟
_ دلش گرم یڪے دیگہ شد *اون دوسِت نداشت مگہ؟
_نمیدونم غرورش نمیزاشت بگہ *چیشد اوردنت اینجا؟
_یہ روز با عشقش دیدمش حرفای عاشقونه میزد *خب؟
_دیوونه شدم.
تاحالا از اون حرفا بہ من نزده بود *چیشد الان بہ زوره قرصو دارو زنده ای؟
چیشد الان اینجاییو بہ تخت بستنت؟
_آقاۍ دڪتر تا حالا تو عروسیہ عشقت رقصیدے? ,

مشاهده همه ی 6 نظر
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂
سرما زدهسرما زده
▂▃▄▅▆▇█▓▒░HOSSEIN░▒▓█▇▆▅▄▃▂

پسر باس سر خانومش غیرت داشته باشههه

پسر باس سر خانومش غیرت داشته باشههه

{-10-}

مشاهده همه ی 8 نظر