لحظه  بروز رسانی 
عسل خانم
خوشحالخوشحال
عسل خانم

فیلمهای روزسینماهای اهواز                                                                                          مسافرقلعه چنعان/خانوادگی/                                                                                         شبهایسیدخلف/جنایی/                                                                                                 مترودرشیبان/تخیلی/                                                                                                    گذرازسه راه کوت عبدالله/عاشقانه/                                                                                  فرارازکانتکس/اکشن/                                                                                                   غریبه ای درحصیراباد/رزمی/                                                                                            عبوراززویه /ترسناک/

مشاهده همه ی 5 نظر
عسل خانم
خوشحالخوشحال
عسل خانم
Animated-Pictures-5.gif

یادمان باشداگر{-35-}راچیدیم.وقت پرپرشدنش سوزونوایی نکنیم.                                                              پرپروانه شکستن هنرانسان نیست.گرشکستیم زغقلت من ومایی نکنیم                                                                                 یادمااااااااااااااااااااااااااااااان باشدسرسجاده ی عشق/جزبرای دل محبوب دعایی نکنیم                      طلب عشق زهربی سرپایی نکنیم

مشاهده همه ی 3 نظر
عسل خانم
خوشحالخوشحال
عسل خانم

سلام به بروبچهاااااااااااااااااای اهواز{-35-}{-35-}اهوازقدرت داره.چون که همیشه سرعت داره{-20-}میرم سمت کوروش مقیمی اقبال{-23-}بچه های بروبکس فاز4.اخراسفالت یعنییییییییییییییییییییی{-37-}اخراسفالت یعنی اخردنیا{-49-}هرمیره توش متمونه تورویا.میگه خداااااجون اینجاجنگل یامحله.{-7-}

مشاهده همه ی 7 نظر
عسل خانم
خوشحالخوشحال
عسل خانم
Snapshot_20130215_11.jpg

{-86-}اهویی دارم خوشکله{-102-} فرار کرده زدستم {-60-}دوریش برایم مشکله{-6-} کاشکی اونومیبستم{-30-} ای خداچکارکنم {-13-}اهوموپیداکنم {-49-}وایی چه کنم {-40-}وایی چه کنم {-59-}{-46-}اهومومن پیداکنم{-52-}کاشکی اونووووووووووووووووووووووووووووووومیبستم{-31-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید