لحظه  بروز رسانی 
faezeRA
faezeRA

من نه حوصله اینو دارم که بخوام خودمو واسه کسی ثابت

من نه حوصله اینو دارم که بخوام خودمو واسه کسی ثابت کنم..نه پیگیر اینم ببینم برداشت بقیه از من چیه...............با حرف دیگران به چشم نیومدم که با حرف دیگران بخوام از چشم کسی بیوفتم......من همینم که هستم! میخوای درکم کن..........نخواستی شر و کم کن!!!!!!!...

مشاهده همه ی 15 نظر
faezeRA
faezeRA

'گاهی وقتا مجبوری.تو فضای بغضت بخندی.دلت بگیره ولی دلگیری نکنی.شاکی بشی

'گاهی وقتا مجبوری....تو فضای بغضت بخندی...دلت بگیره ولی دلگیری نکنی....شاکی بشی ولی شکایت نکنی.....گریه کنی ولی نزاری اشکات پیدا شن.....خیلی ها دلتو بشکنن و تو سکووووت کنی...................

مشاهده همه ی 7 نظر
faezeRA
faezeRA

میگویند روزی کسی  می آید نجاتمان میدهد.وضعمان بهتر میشود.همه ی گرسنگان

میگویند روزی کسی  می آید نجاتمان میدهد...........وضعمان بهتر میشود...همه ی گرسنگان را طعام همه ی فقیران را لباس نو میپوشاند...........اما هیچکس نمیداند   برای  ذهنهای فقیر  درمانی دارد؟ ذهنهایی که بیشتر از غذا به بینش نیازمندند........کاش زودتر بیاید    دلمان یک دل شود.......این مردم گرسنه  نیستند!!!!!!!!ظهور  در جمجمه هاست!!! نه در جمعه ها!!!!!!!!....

مشاهده همه ی 3 نظر
faezeRA
faezeRA

خیلیا باهام حال نمیکنن. چون یکم رکم×××یکم غدم×××یکم تخسم×××یکم مغرورم×××یکم بی

خیلیا باهام حال نمیکنن... چون یکم رکم×××یکم غدم×××یکم تخسم×××یکم مغرورم×××یکم بی اعصابم×××امااااااااا هر چی هستم  دورو نیسم×××اونایی که از من بدشون میاد نظرشونو بنویسن رو کاغذ بندازن سطل آشغال×××من برای اونایی که دوستم دارن زندگی میکنم....وگرنه  من خیلی وقته دیگه خودمم نیستم.........

مشاهده همه ی 15 نظر
faezeRA
faezeRA

گله دارم.از که؟نمیدانم.  از چه نمیدانم.این روزها دردی بر من سنگینی

گله دارم...از که؟نمیدانم....  از چه نمیدانم..........این روزها دردی بر من سنگینی میکند که نمیدانم دلیلش کیست.....چیست؟؟؟؟؟..بی حس شده ام...خسته ام...از تمام جهان...دلم اندکی آرامش  میخواهد.......!!!!!!گفتند اشک بریز  خالی میشوی. !!!خالی که نشدم..  هیچ............پر شدم از بی کسی............

مشاهده همه ی 8 نظر
faezeRA
faezeRA

زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب

زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است..     تا میتازی با تو میتازند.زمین که خوردی  آنهایی که جلوتر بودند..هرگز  برای تو به عقب باز نمیگردند............و آنهایی که عقب بودند   به داغ  روزهایی  که میتاختی  تو را لگد مال میکنند..!!!!

مشاهده همه ی 8 نظر
faezeRA
faezeRA

یاد گرفتم رو هیچ کس زوم نکنم " چون بی کیفیت

یاد گرفتم

رو هیچ کس زوم نکنم

" چون بی کیفیت میشه "

مشاهده همه ی 14 نظر
faezeRA
faezeRA

اسمش را میگذاریم دوست مجازی.اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته که

اسمش را میگذاریم دوست مجازی........اما آنسو یک آدم حقیقی نشسته که خصوصیاتش را نمی تواند  مخفی کند.....وقتی دلتنگی ها وآشفتگی هایش را مینویسد وقت میگذارد برایم...   وقت میگذارم برایش....نگرانش میشوم دلتنگش میشوم...وقتی در صحبتهایم  به عنوان یک دوست یاد میشود...باورم میشود حقیقی است....هر چند کنار هم نباشیم...هر چند صدای هم نشنیده باشیم.من برایش سلامتی وشادکامی آرزو دارم هر کجا باشد....پس من در دنیای   مجازی دوستت دارم...............

مشاهده همه ی 10 نظر
faezeRA
faezeRA

اگر مادر نباشد زندگی نیست.به خورشید فلک تابندگی نیست.خدا عشق است

اگر مادر نباشد زندگی نیست..به خورشید فلک تابندگی نیست...خدا عشق است و مادر کعبه عشق...به مادر  بندگی شرمندگی نیست...........

مشاهده همه ی 14 نظر