لحظه  بروز رسانی 
faezeh
شیطونشیطون
faezeh

یهو دادی به کی جامُچه جوری توو دلت جا شدتو که

یهو دادی به کی جامُ

چه جوری توو دلت جا شد

تو که شلوغ شده دورت

این دیوونه تنها شد

مشاهده همه ی 13 نظر
faezeh
شیطونشیطون
faezeh
مشاهده همه ی 39 نظر