افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

میخواهی قضاوتم کنی؟؟؟؟؟

کفشهایم را بپوش...

راهم را قدم بزن...

دردهایم را بکش...

سال ها یم را بگذران...

بعد قضاوت کن...!!!

مشاهده همه ی 15 نظر
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

هر از گاهی زنگی بزن

سراغی بگیر

پیامی بده

احوالی بپرس

خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم!

مشاهده همه ی 4 نظر
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

رفتم که نبینی پریشان شدنم را غمناک ترین لحظه ی ویران شدنم را

در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم / تا تو نبینی غم تنها شدنم را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را ..

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم …

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy freeآرام بخوان ، چون اهسته نوشتم / با دل بخوان ، چون با دل نوشتم

دوستت دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free
گر در بیابانها صدها سال ویران شوی / بهتر است اندر وطن محتاج نامردان شوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy freeدل تمنا میکند تا من بسازم خانه ای  / عاشقان کی خانه داند ، دل مگر دیوانه ای ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free
سفر غریبی داشتم توی اون چشم سیاهت / سفری که بر نگشتم ، گم شدم توی نگاهت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید