افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

میخواهی قضاوتم کنی؟؟؟؟؟

کفشهایم را بپوش...

راهم را قدم بزن...

دردهایم را بکش...

سال ها یم را بگذران...

بعد قضاوت کن...!!!

مشاهده همه ی 15 نظر
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

هر از گاهی زنگی بزن

سراغی بگیر

پیامی بده

احوالی بپرس

خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم!

مشاهده همه ی 4 نظر
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

رفتم که نبینی پریشان شدنم را غمناک ترین لحظه ی ویران شدنم را

در خویش فرو رفتم و در خویش شکستم / تا تو نبینی غم تنها شدنم را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fancy free
خوشحالخوشحال
fancy free

متاسفم که چرا مزه ے عشـــــــق را ..

از دستـــــــــ تــــــو چشیــــدم …

تا همیشه در شکـــــــــــ دروغ بودنش بمـــانم…!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید