لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

خانه ی ما . در ته کوچه ای بن بست

خانه ی ما ...
در ته کوچه ای بن بست واقع شده...
که قسمتی از آن از خواب ها می گذرد...
هر کسی را دنبال کنند...
از این جا سر در می آورد...
خانه ی ما آخرین خانه قدیمی دنیاست
و هر کس و ناکس...
کوبه ی خانه مان را به صدا در می آورد...
غیر از خوشبختی و شانس
..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

چهل قانون عشق قانون سی و هفتم

چهل قانون عشق

قانون سی و هفتم :
ساعتی دقیق‌تر از ساعت خدا نیست !
آن قدر دقیق است ...
که در سایه‌اش...
همه‌چیز سر موقعش اتفاق می‌افتد ...
نه یک ثانیه زودتر...
نه یک ثانیه دیرتر !
برای هر انسانی ...
یک زمان...
عاشق شدن هست ...
یک زمان مُردن !

ستـــارگـــان
مشاهده همه ی 1 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

خیال می کردم . اگر نباشی . چه به

خیال می کردم . اگر نباشی . چه به

خیال می کردم ...
اگر نباشی ...
چه به روزم می آید...
هرچه آمد ، شب آمد
..

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

کمی از موهایت . کمی بیشتر لبخندت را. و

کمی از موهایت ...
کمی بیشتر لبخندت را...
و دیگر دست هایت ...
و بیشتر از بیشتر...
چشم هایت...
با قلبی پر از عشق دارم...
قسم ات می دهم ...
به خدایت چیزی نگو ...
من بهشت کوچکی از این ها...
برای خودم ساخته ام
!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
و_عشق دل_کوک

و_عشق
دل_کوک

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

به قدر کافی، زن نبودم. تا دامن چین دار

به قدر کافی، زن نبودم...
تا دامن چین دار...
و کفش های پاشنه بلند بپوشم!
و تق تق..
با سر وصدا...
وارد زندگی ات شوم!
کفش های کتانی ام را پوشیدم...
کوله پشتی ام را ...
که از بغض هایم پر شده بود...
برداشتم ...
و آرام و بی صدا ...
از زندگی ات بیرون رفتم!

بـزن بــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Banoo
Banoo

🍃 بیا پیش از دمیدن زمستان با

🍃 بیا پیش از دمیدن زمستان با

🍃
بیا
پیش از دمیدن زمستان
با فنجانی چای
جان مان از عشق گرم شود

روزهای سردی در راهست !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید