لحظه  بروز رسانی 
Mohmad
Mohmad

تواناترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند

تواناترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند

تواناترین مترجم کسی است
که سکوت دیگران را ترجمه کند

شاید سکوتی تلخ
گویای سخنی بزرگ باشد...

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
آروم و عادیآروم و عادی
امیــלּ مـבیــرلبـפֿـنـבعشـᓆ
@fahimeh221
...

@fahimeh221

مشاهده همه ی 6 نظر
میس فـرفريـ
مو قشنگمو قشنگ
میس فـرفريـ

امروز چقد پستاتون همش سبز بود😍😃✌

امروز چقد پستاتون همش سبز بود😍😃

مشاهده همه ی 31 نظر
Pari
آروم و عادیآروم و عادی
Pari

ما مهربان نیستیم، ما مهرطلب هستیم. ما جلوی آدمها تعریفشان

ما مهربان نیستیم، ما مهرطلب هستیم. ما جلوی آدمها تعریفشان

ما مهربان نیستیم، ما مهرطلب هستیم.
ما جلوی آدمها تعریفشان را می‌کنیم ولی پشت سرشان همه جور حرف می‌زنیم!
ما وقتی به کسی می‌رسیم برای اینکه خودمان را خوب جلوه بدهیم همه چیز را تحمل می‌کنیم اما حاضر نمی‌شیم درد و رنج ایستادن پای حق خودمان و آنچه را که درست است بپذیریم!
برای همین دروغ می‌گوییم، تعارف می‌کنیم، سازش می‌کنیم، پنهان می‌کنیم و غرق در فریب و تزویر و تظاهر و تعارف می‌شویم، تا به همه بگوییم خانمها آقایان من خوبم!
بیایید رو راست باشیم...

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Pari
آروم و عادیآروم و عادی
Pari

از ڪدامیـــن عصــر تابستــان ڪَرفته اي چشمـــانت را ڪه

از ڪدامیـــن عصــر تابستــان ڪَرفته اي چشمـــانت را ڪه

از ڪدامیـــن عصــر تابستــان
ڪَرفته اي چشمـــانت را
ڪه مـــــن با هــر نڪَاهـــت
تمامـــی تـــــو را تشنــه ام...🍃

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Pari
آروم و عادیآروم و عادی
Pari

یادتان باشد تنها چیزی که همیشه با خودتان به هر جایی

یادتان باشد تنها چیزی که همیشه با خودتان به هر جایی

یادتان باشد تنها چیزی که همیشه با خودتان به هر جایی حمل می‌کنید "خودتان" است! قبل از تعویض دوست، شغل یا آدرستان، خودتان را عوض کنید

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Pari
آروم و عادیآروم و عادی
Pari

《سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالَ أحبك الآن أكثر.》

《سوف تلهو بنا الحياة وتسخر فتعالَ أحبك الآن أكثر.》

《سوف تلهو بنا الحياة وتسخر
فتعالَ أحبك الآن أكثر...》

و سرانجام زندگی ما را بازیچه خود قرار داده و به ریش ما می‌خندد!
پس بیا امروز تورا بیشتر دوست داشته باشم

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است
Pari
آروم و عادیآروم و عادی
Pari

بُتـا، تو روی زِ من برمَـتاب و دسـتم گـیر که

بُتـا، تو روی زِ من برمَـتاب و دسـتم گـیر که

بُتـا، تو روی زِ من برمَـتاب و دسـتم گـیر
که در سَرم زِ تو آشوب و فتنه‌هاست هنوز...

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است