لحظه  بروز رسانی 
شاهین
شاهین

نخستین باده کان را جام کردند ز چشم مست خوبان

نخستین باده کان را جام کردند ز چشم مست خوبان

نخستین باده کان را جام کردند
ز چشم مست خوبان وام کردند
ندیمان را مگر هوشیار دیدند
شراب بی‌خودی در کام کردند
سر زلف بتان آرام نگرفت
ز بس دل‌ها که بی آرام کردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین
شاهین

شد ز غمت خانه سودا دلم در طلبت رفت به

شد ز غمت خانه سودا دلم در طلبت رفت به

شد ز غمت خانه سودا دلم
در طلبت رفت به هر جا دلم
در طلب زهره رخ ماهرو
می‌نگرد جانب بالا دلم
از دل تو، در دل من، نکته هاست
آه چه رهست از دل تو تا دلم!

مولوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین
شاهین

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش بر در

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر یار باش
دلبر تو دایما بر دال دل حاضر است
رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش

عطار نیشابوری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شاهین
شاهین

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر

ای دیر بدست آمده بس زود برفتی
آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ‌دلان دیر رسیدی
چون دوستی سنگ‌دلان زود برفتی

انوری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سمیه
سمیه
S

S

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 4 نظر