لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

نمیدانم ؛ یک جهان "تو" در یک مُشت مغزِ

نمیدانم ؛ یک جهان "تو" در یک مُشت مغزِ

نمیدانم ؛
یک جهان "تو"
در یک مُشت مغزِ من ،
چطور جا گرفته..💜

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

شاعر میگه: "هر جا هوا مطابق میلت نشد، برو. فرق

شاعر میگه: "هر جا هوا مطابق میلت نشد، برو. فرق

شاعر میگه:
"هر جا هوا مطابق میلت نشد، برو. فرق تو با درخت، همین پای رفتن است!"
ولی من از شما میپرسم...
مگه ریشه آدم پاهاشه که بتونه راحت بره؟
ریشه آدم دلشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

اگر ز باده مستی خوش باش. با لاله رخی

اگر ز باده مستی خوش باش. با لاله رخی

اگر ز باده مستی
خوش باش..
با لاله رخی اگر نشستی
خوش باش...
چون عاقبت کار جهان
نیستی است...
انگار که نیستی
چو هستی خوش باش.
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

می خواهم جهان را فتح کنم تا

می خواهم جهان را فتح کنم تا

می خواهم
جهان را فتح کنم
تا به تــــــــــو برسم
این خواسته کمی نیست
فتح جهانی که به تو می رسد ..

سـتــارگـــان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید