لحظه  بروز رسانی 
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

خواب دیدم، دستت بر شانه‌ام بود، و انگار دوستم

خواب دیدم، دستت بر شانه‌ام بود، و انگار دوستم

خواب دیدم،
دستت بر شانه‌ام بود،
و انگار دوستم داشتی...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

حوصله کن،  خواهیم رفت. اما خاطرت باشد.  همیشه

حوصله کن،  خواهیم رفت. اما خاطرت باشد.  همیشه

حوصله کن، 
خواهیم رفت...
اما خاطرت باشد... 
همیشه این تویی که می‌روی...
همیشه این منم که می‌مانم..‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

دست‌هایم را بگیر شاید هنوز نرفته باشی شاید هنوز

دست‌هایم را بگیر شاید هنوز نرفته باشی شاید هنوز

دست‌هایم را بگیر
شاید هنوز نرفته باشی
شاید هنوز نمرده باشم ♥️

آرام دل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

‌‌صبح باشد، خدا باشد. خورشید باشد، تو

‌‌صبح باشد، خدا باشد. خورشید باشد، تو

‌‌صبح باشد، خدا باشد..
خورشید باشد،
تو باشی
دیگر چه میخواهم از زندگی؟
راستی!
دو فنجان چای لطفا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

چه زیبا میشوی وقتی چنین در باد میرقصی 

چه زیبا میشوی وقتی چنین در باد میرقصی 

چه زیبا میشوی وقتی
چنین در باد میرقصی 

چه زیباتر که وقتی نیستی
در یاد میرقصی

یار قدیمی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

قاصدک ! شعر مرا از بر کن، برو آن

قاصدک ! شعر مرا از بر کن، برو آن

قاصدک !
شعر مرا از بر کن،
برو آن گوشه‌ی باغ،
سمت آن نرگس مست
و بخوان در گوشش
و بگو باور کن،
یک نفر یاد تو را
دمی از دل نبرد

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

صبح از آغوشِ گلبن تازه‌تر خیزد ز خواب

صبح از آغوشِ گلبن تازه‌تر خیزد ز خواب

صبح از آغوشِ گلبن تازه‌تر خیزد ز خواب

گر گلِ پژمرده افشانند،بر بالین تو را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید