لحظه  بروز رسانی 
omid
ناراحتناراحت
omid

0a7c52daf0d74496aff4f23b0528625c.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Neutral of reform
مهربونمهربون
Neutral of reform

افسران - اقتدار ثارالله _ شبکه مرصاد حزب الله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
میثم پاسخگوی سوالات دینی
میثم پاسخگوی سوالات دینی
مشاهده همه ی 1 نظر
فاطمه پیمان
ناراحتناراحت
فاطمه پیمان

شهدا شرمنده ایم. . . گــاهـی عـزت آدم درد مـیگیـرد.!!

H5.png

2.gif

شهدا شرمنده ایم...

42722555184808597422.gif
.
.
گــاهـی عـزت آدم درد مـیگیـرد..!!
ایـنـجا جـشـنواره میگیرند بـنـام جشنـواره فـجـر...!
فـجـری کـه بـا خـون شهـیدان فـرش قرمز شد زیـر پای بـعضی ها..!

89046440591047838570.jpg
.
جـایی کـه بعـضی هـا ایـنگونـه هـنرشـون رو ثـابت میکـنند..!!
آرایش شدید کن و موهایت را بندار بیرون تر و با مردها قاه قاه بخند بلندتر
و بـقول خـودشان..!حالا شـدی یـک روشنـفکـر زن نــاب مامانی..!؟

42041896022780187232.jpg
.
.
در زمـان گـذشـته بـودنـد شـیر مـردانی که..
چـنان خدمـتی بـه مـردم کردند کـه همـواره تـاریخ آنهـا را..
مـورد تحـسین قـرار میـدهد..؟

24441560242569985286.jpg
.
حـالا بـیایـم زمـان خودمــان..!!
در یـک روز بـارانی یـا یـک روز هـوای آلـوده تـهران..
که آدم از استشمامش احسـاس خفـگی میـکند..!

73605722078937393129.jpg

کـافیه سـر جـاده بایستی بـرای سـوار ماشـین شـدن..!
دستـت از اشاره کـردن خسـته میـشه..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید