لحظه  بروز رسانی 
مجتبی( مدیر گروه fantom )
ورزشکارورزشکار
مجتبی( مدیر گروه fantom )

  دوستان قدیمی اگه اینجا اومدین حتما به این ایدی

 

دوستان قدیمی اگه اینجا اومدین حتما به این ایدی پیام بدین تو تلگرام

fantom1386m

مشاهده همه ی 3 نظر
            Pe♪αηss
            Pe♪αηss

شیرگاه 

hq1swjf9usc8gqt0xntn.jpghilp6iflqxklswo3ye6w.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
            Pe♪αηss
            Pe♪αηss

طبیعت زیبای فریم

inrmetsivsv70bpm5oh3.jpg

n8rhpi51yy12bqqfz8or.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
            Pe♪αηss
            Pe♪αηss

wi12_%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3.jpg

چالوس
محمدآباد

مشاهده همه ی 15 نظر
            Pe♪αηss
            Pe♪αηss

برج دیده بانی کاخ  بابل که مربوط به دوره اول پهلوی

برج دیده بانی کاخ 
بابل که مربوط به دوره اول پهلوی است

hj.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
Erfan 021
قبراققبراق
Erfan 021

دریا شد تنها کوه شد غرور سنگ

دریا شد تنها

کوه شد غرور

سنگ صبور

زیر بارون

زیر گل برف شد عروس

زرد شد خزون

سرخ شد خون

سبز شد زبون

آدمی اومد ک خودشو سیر میکرد

اولین نسل بعداز اون شد حسود

شروع کرد ب ترسیدن

سلطان غار شد

رفت شکار

ایما اورد و پاک شد

گوشت خورد و خون ریخت

جلو کوه رفت

غرور و فهمید

صبر کرد

حوصلش سر رفت

آهنو کشف کرد

آهن تیغ شد  آهن درختو قطع کرد

بامداد/درخت

مشاهده همه ی 13 نظر
Erfan 021
قبراققبراق
Erfan 021

  میای تو آینده سفر کنی ببینی چه

 

میای تو آینده سفر کنی ببینی چه بده زیر زنجیرتانک صدای استخونش شهر تجاوزب مادرت تنه بی سره خواهرت بی صدا ضجه بزن ک جنگ جنس آهنه تیغ  جنس آهنه تیر جنس آدمه بمب ازآهنه ...... آهن از آدم آهه آدم از آهنه اشک بریز ادم  ک قلبت ازآدمه این باسه شیطانی ک درون من زندست تقدیم ب مجرمی ک باسه کودک وشد عبرت

ب یاد بود تظاهر ب کمک ب فقر مجسمه ساختن از اهن یه ملت باسه کاوه آهنگر ک داد آهن اهنگمو رنگ کرد

ی پرچم از آدمو آدم طرد کرد خودمو پرت کردم از هر دره ای نمردم فقط ریختمو شدم ازآدم و آدم طرد

من همونم ک دیوو دید از ع ش ق گفت  من همون آهنم  ک صدام در نیومد

وقتی ک آهنت تیکه ماشرو فشار داد من همونم ب یاد سپرد از چشم برد

من همین لاشخور بی وجدان ترسوی لجنم

من همونم ب سینه میزنم سنگ وطنم

این باسه افغانستانی ک از من دلش پره  باسه اونا غول آهنی با سنگ میزنن

این باسه مردای ک زیر چک بموندن خیلی محبت کنن همه چیزشون میشه پسر خوندم

این باسه زنایی ک از هرچی آهنه بیزارم ولی آهنربا شدم بین دخترهای مختل

باسه پولدارا ک لختن از گرمای ساحل پختن

بهتر ازما رسیدن کل میز شامو خوردن

تقدیم ب بحثای مفصل ک آخرش کشندس

ب سلامتیه نابودی ناباوری مقدس

زوری ک ب سرنگه اعتیاد

چرخید چرخ وفلکی ک بایه سکه چرخید

کلاغی ک بهت یاد داد ازمترسک نترسی

مشاهده همه ی 2 نظر