پرسش و پاسخ
 

استفاده از برچسب‌ها

چگونه از برچسب ‌ها استفاده کنم؟

برچسب سریعترین میانبر از کلماتی است که مکرر در ارسالهای کاربران شبکه استفاده شده و با علامت ِ # مشخص شده است. کاربران میتوانند به برچسب‌ها در ارسالها، نظرات، مشخصات کاربری و گروه‌ها دسترسی داشته باشند.

پیگیری ِ برچسب‌ها

با کلیک کردن بر روی یک برچسب به صفحه‌ی نتایج جستجو پیرامون ِ برچسب ِ مذکور منتقل خواهید شد که می‌توانید نتایج را با استفاده از دکمه‌ی «ذخیره‌ی جستجو» ذخیره کرده و بصورت یک برچسب ِ شخصی لحاظ نمایید.

برای پیدا کردن کاربران ِ شبکه، چگونه از برچسب‌ها استفاده کنم؟

کاربران میتوانند در بخش تنظیمات ِ کاربر خود، برچسب‌هایی را برای خود انتخاب نمایند تا در صورتی که کاربری بدنبال شخصی با آن مشخصه میباشد، آنها را پیدا کند.