لحظه  بروز رسانی 
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

یامن کل شیء صائرالیه.یامن کل شی یسبح بحمده

یامن کل شیء صائرالیه.یامن کل شی یسبح بحمده

.یامن کل شیء صائرالیه.یامن کل شی یسبح بحمده

ای آنکه هر چیزی درحرکت و آرزوی رسیدن به .دریای آرامش.اوست....فرازی ازدعای جوشن کبیر
تو مپندار که مجنون سرخود مجنون گشت......از سمک تا به سهایش کشش لیلا بردمن خسی بی سروپایم که به سیل افتادم.........اوکه می رفت مراهم به دریا برد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

گفتم به خواب من آی. گفتا چرا به خوابت؟

گفتم به خواب من آی. گفتا چرا به خوابت؟

گفتم به خواب من آی. گفتا چرا به خوابت؟

گفتم به وقت روز آی. گفتا که کو لیاقت؟

گفتم زمن چه خواهی؟ تا نزد من بیایی؟

پا بر رخم گذاری؟ گفتا که سوز وسازت


سوختن است وساختن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

دربهاران کی شود سر سبز سنگ؟ خاک

دربهاران کی شود سر سبز سنگ؟ 
 
 خاک

دربهاران کی شود سر سبز سنگ؟

خاک شو تا گل برویی رنگ رنگ.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

، تو ماهی ومن ماهی این برکه ی کاشی

، تو ماهی ومن ماهی این برکه ی کاشی

،
تو ماهی ومن ماهی این برکه ی کاشی.

اندوه بزرگیست زمانی که نباشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر
،

،

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

سلام این هم کوچه ی پایین منزل ما در

سلام این هم کوچه ی پایین منزل ما در

سلام
این هم کوچه ی پایین منزل ما
در پاییز. فصل جادوی رنگها.

مشاهده همه ی 9 نظر
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

سلام تصویری از آسمان محل زندگی ما.کرج

سلام تصویری از آسمان محل زندگی ما.کرج

سلام
تصویری از آسمان محل زندگی ما.کرج.

مشاهده همه ی 1 نظر
فرامهر
آروم و عادیآروم و عادی
فرامهر

مهربانی، پرنده ها رو در این روزها فراموش

مهربانی، پرنده ها رو در این روزها فراموش

مهربانی،

پرنده ها رو در این روزها فراموش نکنیم.

،وانسانیت را،

مشاهده همه ی 4 نظر