لحظه  بروز رسانی 
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه !

درست مثه آدمهای گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هرکس دو بخش دارد

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هرکس دو بخش دارد

بخش اول : چیزهایی که انتخاب خودش نیستند

و به طور طبیعی به او داده شده اند و نباید مسخره شوند

بخش دوم: چیزهایی که انتخاب خودش هستند

و به ما ربطی ندارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حسام
ناراحتناراحت
حسام

آخر هفته تون گلباران امروز برای تک تک تون🍃🌸

آخر هفته تون گلباران
امروز برای تک تک تون🍃🌸
اینگونه از خدا خواستم
الهے قشنگترین لحظه ها
در انتظارتون باشه
الهے هرگز لبخنداز رو
لباتون نیفته
الهے خوشبختی، مثل سایه
همراهتون باشه
الهے بهترین خبرهاے عمرتون
رو امروز بشنوید 🍃🌺

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هرکس دو بخش دارد

فرهنگ یعنی بپذیریم که قیافه و ظاهر هرکس دو بخش دارد

بخش اول : چیزهایی که انتخاب خودش نیستند

و به طور طبیعی به او داده شده اند و نباید مسخره شوند

بخش دوم: چیزهایی که انتخاب خودش هستند

و به ما ربطی ندارند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

مثبت بیندیشیم از مادر بزرگ پرسيدم : هيچوقت

مثبت بیندیشیم

از مادر بزرگ پرسيدم : هيچوقت پدربزرگ برات گل خريد؟

گفت: همه دامن هایی كه برام خرید گلدار بود ….

به همین سادگی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir
آروم و عادیآروم و عادی
amir

خودت باش نه تندیسی که دیگران می خواهند

خودت باش

نه تندیسی که دیگران می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران میکنی

زیبا میشوی به چشمشان، اما، قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند، در کمال زیبایی …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Masoomeh
شادشاد
Masoomeh

صبر کن ، این تمام حرفم نیست ! تو

صبر کن ، این تمام حرفم نیست ! تو

صبر کن ،
این تمام حرفم نیست !
تو نباید دعای من باشی !
از خدا خواستم ،
موافق بود ...
می‌توانی خدای من باشی ...❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید