لحظه  بروز رسانی 
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆

با تو بودن را دوست دارم تو ميداني

با تو بودن را دوست دارم تو ميداني

با تو بودن را دوست دارم

تو ميداني بي تو ماندن را مرگ ميدانم باز هم

تو ميداني برايت قصه ميگويم

برايت شعر ميخوانم و اين بهانه اي عاشقانه است

تو ميداني در نگاه سردي ،در طنين صداي لرزاني

موج تمنائي نهفته است

تو ميداني روزها از پي هم ميگذرند

ناله اي ميشنوم صداي ِخواهش ِعاشق قلبيست

تو ميداني و گهگُداري اين انديشهء سنگين

از ذهن من ميگذرد

آن چيست که تو آن را نميداني؟

تو ميداني آري آري ،تو ميداني

که ميپرستم من تو را

بي تو زنده نمي مانم

(تقدیم به عشقم که اگه یه روزی نباشه میمیرم)

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 13 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆
💖💖💖💖💖💖

💖💖💖💖💖💖

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 26 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆
💖💖💖💖💖

💖💖💖💖💖

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 29 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆
💖💖💖💖

💖💖💖💖

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 9 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆
💖💖💖💖💖💖💖

💖💖💖💖💖💖💖

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 15 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆

💖💖💖💖دوستت دارم عشقم💖💖💖💖

💖💖💖💖دوستت دارم عشقم💖💖💖💖

💖💖💖💖دوستت دارم عشقم💖💖💖💖

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 6 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆

تو بهترین حس منی همه ی خوبیا رو

تو بهترین حس منی همه ی خوبیا رو

تو بهترین حس منی

همه ی خوبیا رو با تو حس کردم و خواهم کرد...

تودوست داشتنی ترین حس دنیایی.....

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 7 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆

دوستت داشتم دوستت دارم و

دوستت داشتم دوستت دارم و

دوستت داشتم

دوستت دارم

و دوستت خواهم داشت

از آن دوستت دارم ها

که کسی نمی داند

که کسی نمی تواند

که کسی بلد نیست!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆

دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی

دوست داشتنی ترین نسخه ای هستی

دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی

که میشود پیجید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی....

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 9 نظر
☆ Farhad ☆
مریضمریض
☆ Farhad ☆

❤❤❤❤دوستت دارم عشق زیبای من❤❤❤❤

❤❤❤❤دوستت دارم عشق زیبای من❤❤❤❤

❤❤❤❤دوستت دارم عشق زیبای من❤❤❤❤

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 7 نظر