لحظه  بروز رسانی 
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

‌ آن که آسان می‌سپارد جان

‌ آن که آسان می‌سپارد جان


آن که آسان می‌سپارد

جان به دیدارت منم...

مشاهده همه ی 5 نظر
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

شيخ و من هر دو طلبكار بهشتيم ولى

شيخ و من هر دو طلبكار بهشتيم ولى

من به تو، او به نماز خودش ايمان دارد

مشاهده همه ی 5 نظر
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری

پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری

وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

عشق باتو ،به کافر شدنش می اَرزد

عشق باتو ،به کافر شدنش می اَرزد

بی تو متروکهٔ دنیا شده ام میدانی

مشاهده همه ی 15 نظر
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی‌آید

ز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی‌آید

همین دولت که خاک پای ایشانیم بس ما را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

در دیاری که تویی، بودنم آن‌جا کافی‌ست

در دیاری که تویی، بودنم آن‌جا کافی‌ست

آرزوهای دگر، غایتِ بی‌انصافی‌ست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد

دل نیست هر آن دل که دلارام ندارد

بی روی دلارام ، دل آرام ندارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

بخدا بعدِ تو يك لحٖظه نخنديد دلم

بخدا بعدِ تو يك لحٖظه نخنديد دلم

دائماً از تو و از حال تو پرسيد دلم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

قمری یک سرو باش وعندلیب یک چمن

قمری یک سرو باش وعندلیب یک چمن

می‌شوی پروانه‌ گرد شمع هرمحفل چرا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید