فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

سلام بربسیجیانی که  امروز منتظر اشاره  سیدعلی هستند

سلام بربسیجیانی که  امروز منتظر اشاره  سیدعلی هستند
افسران - سلام بربسیجیانی که "امروزمنتظراش اره " سیدعلی هستند

ازمقدادسوال شد؛

هنگام حمله به خانه فاطمه(سلام الله)چه میکردی!

گفت:مامور به سکوت بودیم!
اما من دست برقبضه وچشم درچشم علی"علیه السلام"منتظراشاره بودم.

سلام بربسیجیانی که امروزمنتظراشاره سیدعلی هستند

مشاهده همه ی 1 نظر
فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

ای زیباترین هدیه خداوند به من. این روزها فقط لبخند

121.jpg

ای زیباترین هدیه خداوند به من...

این روزها فقط لبخند توست که میتواند به من زندگی ببخشد
آن را از من نگیر

#فدای_رهبرم

مشاهده همه ی 1 نظر
فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

دولت لیبرال، در سراشیبی سقوط

دولت لیبرال، در سراشیبی سقوط
http://www.upsara.com/images/r9nq_56.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

http://www.upsara.com/images/r9nq_56.gif

مشاهده همه ی 3 نظر
فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین
مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز، نکته های خاص خودش داشت
*مظلوم مناظرات امروز دختر وزیر آموزش و پرورش بود.

*الهی مادر برات بمیره فقط دویست میلیون کالای قاچاق داشته،
*متهم اصلی مناظرات،کمیته امداد بود که چرا تا کنون،دختر وزیر را تحت پوشش کمیته امداد نبرده اند.
*غریب مناظرات گلشیفته فراهانی بود که در کنار هنرمندان از قلم افتاد!*

✍معلم انشای مناظرات جهانگیری بود که از رو کاغذ هم موفق نشد بیانیه از قبل نوشته شده را درست قرائت کند
*بد شانس مذاکرات هم حسن روحانی بود که خانه در ولنجک داشته باشد و از بد حادثه قرعه سوالش درباره ساده زیستی باشد.

 *سورپرایز،مناظره امروز هم میرسلیم بود که کسی فکرش نمیکرد این همه دولت راغافلگیر کند.
حیدری بیچاره هم سرکار بود بیش از همیشه،سوالی که میپرسید چیز دیگری جوابش میدادند ،

*مشکل اشتغال هم هفته گذشته با تاسیس سفارت عربستان در هر شهری حل شد.

 

*در این مناظره هم باپخش صدای شجریان، هم موضوع فرهنگ مشکلش حل شد هم فرودگاه تفلیس هم شهدای منا و هم جریان جده!

*خلاصه کلاس انشای امروز یه جورایی یه جوری بود!
حسن درخشان
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین
مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز، نکته های خاص خودش داشت
*مظلوم مناظرات امروز دختر وزیر آموزش و پرورش بود.

*الهی مادر برات بمیره فقط دویست میلیون کالای قاچاق داشته،
*متهم اصلی مناظرات،کمیته امداد بود که چرا تا کنون،دختر وزیر را تحت پوشش کمیته امداد نبرده اند.
*غریب مناظرات گلشیفته فراهانی بود که در کنار هنرمندان از قلم افتاد!*

✍معلم انشای مناظرات جهانگیری بود که از رو کاغذ هم موفق نشد بیانیه از قبل نوشته شده را درست قرائت کند
*بد شانس مذاکرات هم حسن روحانی بود که خانه در ولنجک داشته باشد و از بد حادثه قرعه سوالش درباره ساده زیستی باشد.

 *سورپرایز،مناظره امروز هم میرسلیم بود که کسی فکرش نمیکرد این همه دولت راغافلگیر کند.
حیدری بیچاره هم سرکار بود بیش از همیشه،سوالی که میپرسید چیز دیگری جوابش میدادند ،

*مشکل اشتغال هم هفته گذشته با تاسیس سفارت عربستان در هر شهری حل شد.

 

*در این مناظره هم باپخش صدای شجریان، هم موضوع فرهنگ مشکلش حل شد هم فرودگاه تفلیس هم شهدای منا و هم جریان جده!

*خلاصه کلاس انشای امروز یه جورایی یه جوری بود!
حسن درخشان
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرهاد ** جبهه فرهنگی**
آروم و عادیآروم و عادی
فرهاد ** جبهه فرهنگی**

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین

مناظره دوم انتخابات 96 زیر ذره بین
مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز، نکته های خاص خودش داشت
*مظلوم مناظرات امروز دختر وزیر آموزش و پرورش بود.

*الهی مادر برات بمیره فقط دویست میلیون کالای قاچاق داشته،
*متهم اصلی مناظرات،کمیته امداد بود که چرا تا کنون،دختر وزیر را تحت پوشش کمیته امداد نبرده اند.
*غریب مناظرات گلشیفته فراهانی بود که در کنار هنرمندان از قلم افتاد!*

✍معلم انشای مناظرات جهانگیری بود که از رو کاغذ هم موفق نشد بیانیه از قبل نوشته شده را درست قرائت کند
*بد شانس مذاکرات هم حسن روحانی بود که خانه در ولنجک داشته باشد و از بد حادثه قرعه سوالش درباره ساده زیستی باشد.

 *سورپرایز،مناظره امروز هم میرسلیم بود که کسی فکرش نمیکرد این همه دولت راغافلگیر کند.
حیدری بیچاره هم سرکار بود بیش از همیشه،سوالی که میپرسید چیز دیگری جوابش میدادند ،

*مشکل اشتغال هم هفته گذشته با تاسیس سفارت عربستان در هر شهری حل شد.

 

*در این مناظره هم باپخش صدای شجریان، هم موضوع فرهنگ مشکلش حل شد هم فرودگاه تفلیس هم شهدای منا و هم جریان جده!

*خلاصه کلاس انشای امروز یه جورایی یه جوری بود!
حسن درخشان
جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید