درباره من
این_به_طنازی_قدم_برداشتن پس_به_صد_ناز_و_ادا_بگذاشتن زلف_ها_بر_شانه_ها_انداختن زابروان_هم_تیغ_برنا_ساختن هیچ_اگاهی_که_با_ما_چون_کند ساغر_دل_را_لبالب_خون_کند . .................نرفته برای چند نفر مقتـــــــدا شدی؟ خوب〖علی اکبری 〗شدی برای خامنــــه ای… . هنیئاً_لکَ_شهادتک… . با توام . ببین مای جامانده را مای وامانده را…………. . صلابت_نگاهت مست میکند مردان عالم را آنقــــــــــدر که عمـــــــاد بودنت را زود خریــــــدند… . سرباز خامنه ای بودن را تو یادمان بده، تو از لبنان و از تبار حزب_ﷲ به منی که در آرامش ایران نشسته ام بگو سرباز رهبر بودن چگونه است…

جزئیات

جنسیت: مرد
تولد: 0000/00/00
تاریخ عضویت: 1391/12/17