افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
✖$farhad.______$✖
آروم و عادیآروم و عادی
✖$farhad.______$✖

سلامتیه کسی که دلنوشته هایش رابابغض نوشت ،باخنده خواندند
سلامتیه کسی که زندگیتونه
سلامتیه فورجوکی ها
سلامتیه شب هایش تنهایی
سلامتیه تنهای عاشق ،عاشق های تنها
سلامتیه کسی که زندگیشین
سلامتیه مدیر
سلامتیه بیکسها
سلامتیه مردا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✖$farhad.______$✖
آروم و عادیآروم و عادی
✖$farhad.______$✖

هیــــــــچ چــــــــیز . . .
لــــــــذت بخش تر از این نیست کــــــــه . . . !!!
یــــــــک نفــــر احساست را بفــــــــهمد . . .
بــــــــدون اینــــــــکه مجبــــــــورش کنی . . . . . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید