افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
farhadahvazi
مریضمریض
farhadahvazi

نتیجه تصویری برای منو ببخش که ساده بودنم دلت رو زد

مشاهده همه ی 2 نظر
farhadahvazi
مریضمریض
farhadahvazi

تصویر مرتبط

مشاهده همه ی 4 نظر
farhadahvazi
مریضمریض
farhadahvazi

تصویر مرتبط

مشاهده همه ی 1 نظر
farhadahvazi
مریضمریض
farhadahvazi

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻤﯿـــــــــﺮﻡ ﻫﯿﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫـــــــﺪ ﺍُﻓﺘﺎﺩ ..

ﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃِـــــــــﺮﻡ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯿﺷــــــــﻮد

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺒـــــــــﺎﺭ ﺣﺮﻓﯽ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺷـــــــــﻮﺩ

ﻧﻪ ﺗـــــــــﻪِ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘـــــــــﻪ ﻣﯿﺸـــــــــﻮﺩ

ﻧﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾـــــــــﻢ،ﺧﻄّﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﻧﻮِﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸـــــــــﻮﺩ

ﺗﻨـــــــــﻬﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﯽ ﺳِﭙﯿﺪ ﻣﯿﺸـــــــــﻮﺩ، ﺍﻗﻮﺍﻣﻤﺎﻥ ﭼﻨـــــــــﺪ ﺭﻭﺯ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺯ

ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺸـــــــــﻮﻧﺪ، ﻋﺸﻘـــﻢ ﺑﻌـــــــــﺪ ﺍﺯ ﻣُﺪّﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــــــﺶ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵِ دیگران

ﻣﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺒــــــــﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﻌـــــــــﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯼ ﻣﻮﻗــــــــﻊِ ﺧﻮﺭﺩَﻥِ ﻏﺬﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ

ﺧﻨﺪﻫﺎﯾِﺸـــــــــﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺷـــــــــﻮﺩ ..

ﻭ ﻣﻦ ﺗﻨـــــــــﻬﺎ ﮔﻮﺭﮐﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯿﮑﻨـــــــــﻢ ﻭ ﻣﺪﺍﺣﯽ, ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﯼ

ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾـــــــــﺪ ... !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhadahvazi
مریضمریض
farhadahvazi


Image result for ‫دلگیری‬‎

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...


بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!


مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛


مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!

خانـه ویــرانـه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farhadahvazi
مریضمریض
farhadahvazi

Image result for ‫رفت به جهنم‬‎
رفت؟

بـــه سلامت

مـــن خـــدا نيستم بگويـــم

صدبــــار اگـــر توبـــه شکستي بــــاز آى

آنکـــه رفت به حـــرمت آنچـــه بـــاخود بـــرد

حـــق بازگشت نــــدَارد

خانـه ویــرانـه
مشاهده همه ی 1 نظر