لحظه  بروز رسانی 
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

کافیست جای زخمت را بلد باشند آنگاه از اعلاترین نمک

کافیست جای زخمت را بلد باشند آنگاه از اعلاترین نمک

کافیست جای زخمت را بلد باشند
آنگاه از اعلاترین نمک برایت مرهم می‌سازند
همان‌هایی که از جان برایشان مایه می‌گذاشتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

یه رابطه فقط مخصوص دو نفره ولی بعضی احمق‌ها،

یه رابطه فقط مخصوص دو نفره ولی بعضی احمق‌ها،

یه رابطه فقط مخصوص دو نفره
ولی بعضی احمق‌ها،
شمارش بلد نیستن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو، ایراد از تو نیست

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو، ایراد از تو نیست

از اینکه بعضیا نمیان سمتت ناراحت نشو، ایراد از تو نیست
مگس هیچ‌وقت سمت گل نمیره
همیشه میره سمت یه چیزی مث خودش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

ین روزها قدم که می‌زنم، منحرف می‌شوم به سمت چپ

ین روزها قدم که می‌زنم، منحرف می‌شوم به سمت چپ

ین روزها قدم که می‌زنم، منحرف می‌شوم به سمت چپ
در قلب من چیزی سنگینی می‌کند مدام
باید بیرون بیندازمت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

نه حرفی برای گفتن نه امیدی برای ماندن نه

نه حرفی برای گفتن نه امیدی برای ماندن نه

نه حرفی برای گفتن
نه امیدی برای ماندن
نه پایی برای رفتن
نه تمایلی برای دوباره ساختن
تو از اول هم هیچ نداشتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

آدم داغون از اول داغون نبوده داغونش کردن آدم

آدم داغون از اول داغون نبوده داغونش کردن آدم

آدم داغون از اول داغون نبوده
داغونش کردن
آدم آرومم همینطور
آدم عصبی هم همینطور
ولی آدم بیشعور از اولش بیشعور بوده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

به بعضیا باس گفت: مشتی این دله مزرعه که

به بعضیا باس گفت: مشتی این دله مزرعه که

به بعضیا باس گفت:
مشتی این دله
مزرعه که نیست
هی شخمش می‌زنی لعنتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

حتی سیگار را هم که می‌خوان ترک کنند، اول مقدارش را

حتی سیگار را هم که می‌خوان ترک کنند، اول مقدارش را

حتی سیگار را هم که می‌خوان ترک کنند، اول مقدارش را کم می‌کنند
چطور اینقدر راحت آدم را کنار می‌گذارید؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Negar
ورزشکارورزشکار
Negar

دل من را تو بردی با نگاهت اسیرم کرده ای

دل من را تو بردی با نگاهت اسیرم کرده ای

دل من را تو بردی با نگاهت
اسیرم کرده ای با روی ماهت
تو را با بی گناهی می شناسند
ولیکن هست زیبایی گناهت !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید