لحظه  بروز رسانی 
farkhonde
آروم و عادیآروم و عادی
farkhonde

شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان را بستایم که دروغ نگفت.جهنم

شاید میان اینهمه نامردی باید شیطان را بستایم که دروغ نگفت.جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد

مشاهده همه ی 5 نظر
farkhonde
آروم و عادیآروم و عادی
farkhonde

دیروز آرزو داشتم میتوانستم اتفاق را بگیرم تا نیوفتد.اما امروز فهمیدم

دیروز آرزو داشتم میتوانستم اتفاق را بگیرم تا نیوفتد.اما امروز فهمیدم اتفاق هم که بیوفتد باز هم زندگی خواهم کرد

مشاهده همه ی 1 نظر
farkhonde
آروم و عادیآروم و عادی
farkhonde

کاش میدانستم پس از مرگم اولین اشک از چشم چه کسی

کاش میدانستم پس از مرگم اولین اشک از چشم چه کسی فرو میریزدو آخرین کسی که فراموشم میکند کیست تا قبل از مرگم جانم را فدایش کنم..

مشاهده همه ی 1 نظر
shadi
گرفتارگرفتار
shadi


HOW FRIENDSHIP BREAK
 
 
چطور یه دوستی خراب میشه؟
 
Both Friends Will Think The Other Is Busy
 
 
هر دو دوست فکر میکنند طرف مقابلشون گرفتاره
 
And Will Not Contact, Thinking It May Be Disturbing
 
 
و تماس نمیگیرن چون فکر میکنن نباید مزاحم بشن
 
As Time Passes 
وقتی زمان گذشت

 
Both Will Think Let The OTher Contact

 


 
هردو فکر میکنند بذار طرف مقابل تماس بگیره

 
?After That each Will Think Why I Should Contact First
 

 


 
بعدش هرکدوم فکر میکنند که چرا من اول تماس بگیرم؟


 
Here Your Love Will Be Converted To Hate 
اینجاست آغاز تبدیل عشقشون به نفرت

 
Finally Without Contact The Memory Becomes Weak

 


 
نهایتا بدون هیچ تماسی از یاد هم غافل میشن

 
.They Forget Each Other

 


 
وهمدیگر و فراموش میکنن

 
...So Keep In Touch With All And Pass This TO All Your Friends

 


 
پس تماستون رو با هم حفظ کنید و این داستان رو برایهمه بفرستید

 

مشاهده همه ی 11 نظر