لحظه  بروز رسانی 
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI
اوخییییییییییی

اوخییییییییییی{-1-}

مشاهده همه ی 10 نظر
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI

یـِہ نـَفَرْ هـَسْڪـِهْ بــایَدْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْبـایَدْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـ

یـِہ نـَفَرْ هـَسْڪـِهْ بــایَدْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْبـایَدْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـ

یـِہ نـَفَرْ هـَسْ
ڪـِهْ بــایَدْ بــاشـہْ تــا بــاشَمْ
بـایَدْ قَلْبــِشْ بِزَنِـہ تــا قـَلْبـَمْ بـِزَنـِهْ
بـاید ْنـَفـَسْ بِڪـِشـِهْ تــا نفـَسْ بـِڪـِشَمْ
یِـہْ نَـفـَرْ هـَسْ
ڪـِهْ بـودَنِشْ بـِمْ آرامـِشْ میــدِهْ
یـِهْ نـَفـَرْ هـَسْ
ڪـِهْ بــا ڪُلّ دُنْیــا عَوَضِشْ نِمیڪـُنَمْ
ڪـِهْ ڪـلی حـــَسودَمْ واسـَشْ
یـِک ڪلام خـَتْمِ ڪــَلامْ
یـِهْ نــــــَفـَــــــــرْ هَسْ ڪـِهْ
نـَبــاشـِہْ مـَـــنَــــــمْ نیســـْتَم..

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 29 نظر
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI

اجازه هست در این ارامش دریا حرف دل را ، از

اجازه هست در این ارامش دریا حرف دل را ، از دلم بیرون کنم !!!

عشق من پس گوش کن :

حس عجیبیه : عمرمن

وقتی میفهمی عاشق شدی . . .

وقتی میفهمی بهش دلبسته شدی و دلت نمیخواد از این دلبستگی دل بکنی .

حس عجیبیه :مهربان من

وقتی دلت میخواد بخاطر هر کاری ازش اجازه بگیری و از کوچیکترین کاراش باخبر باشی.

حس عجیبیه : قلب من

وقتی با دو دقیقه دیر جواب دادنش تو دلت نگرانی موج میزنه. . .

اگه کسی غیرطبیعی بهش نگاه کنه غیرتی میشی و آتیش میگیری،

روزی که میبینیش دلت از خدا میخواد که زمان رو همونجا متوقف کنه و وقتی مجبوری ازش

خداحافظی کنی،

خیلی زود دلت براش تنگ میشه انگارسالهاست که ندیدیش. . .

حس عجیبیه : نفس من

وقتی نسبت به تموم وجودش حریصی و تمومشو مال خودت میدونی. . .

خیلی عجیبه وقتی حاضر نیستی این حسو با تموم دنیا عوض کنی . . .

چون دوسش داری قد یه دنیا . . .


مشاهده همه ی 28 نظر
Son Of Man*مدیر....RoOya
خوشحالخوشحال
Son Of Man*مدیر....RoOya

قدیما قدیما تا به دوست پسرت میگفتی:    تو

قدیما
قدیما تا به دوست پسرت میگفتی:

 

 تو خیابون بهم متلک گفتن.

 

 جوش میاورد و داد میزد:

 

 کی گفته برم فلان فلانش کنم.

 

 اما حالا تا به دوست پسرت میگی:

 

 بهم متلک گفتن. میگه:

 

 بس که امروز ناز شده بودی حق دارن مردم

 

ی همچین پسرای داریم ما

 

مشاهده همه ی 11 نظر
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI

دستام تو دست عشقمه دنیا رو من دارم❤قد خدای  آسمونمن تو

دستام تو دست عشقمه دنیا رو من دارم❤
قد خدای  آسمون
من تو رو دوست دارم
با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم❤
قسم به تو که تا ابد
تویی عزیزترینم
با تو خوشبخت ترین عاشق رو زمینم❤
امشب تو اوج آسمون
کنار ماه میشینم❤

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 11 نظر
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI

 عاشقش شدم که دیدم  هیچوقت دلمو نشکست  هیچوقت بهم نه نگفتهمیشه

 عاشقش شدم که دیدم

 هیچوقت دلمو نشکست 


هیچوقت بهم نه نگفت
همیشه در جواب بچه بازیهامخندید و گفت: عاشق همین کاراتم...

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 16 نظر
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI

تــــــــــو " !!همــانــے ڪـہ همــیـشـہ" בوســتـش בارم "همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ

تــــــــــو " !!
همــانــے ڪـہ همــیـشـہ
" בوســتـش בارم "
همــانـے ڪـہ تــا غــصـّـہ ام مے گیــرב ســر و ڪلّـــہ اش پــیــدا مے شوב
و تــا مــرا نـخنـבانـב בســﭞ بـرבار نمے شوב
هـمـانے ڪـہ همــیــشـہ پـــُـر اسـﭞ از
شـور و شـاבے و زنـבگے …
" تــــــ♥ــــو "
همیشه هــمــانے ....

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 2 نظر
FaRnAzI
گرفتارگرفتار
FaRnAzI

باید باشد یکی که انگیزه ات باشد براےِ بیدار شدטּ

باید باشد یکی که انگیزه ات باشد براےِ بیدار شدטּ ....

باید باشد یکی که انگیزه ات باشد براےِ شانه کشیدטּ ِ موهـآیت ....

باید باشد یکی که شـآنه هایش پنـآهِ گریه هایت باشد ....

یکی که وجودش آرامش بخش َت باشد.

باید آغوشی داشته باشی براےِ آرام شدטּ ؛

باید باشد یکی که توجه کند به آدمی ....

باید باشد یکی که نشاטּ بدهد شش دانگ ِ حواسش متعلق به توست ....


مشاهده همه ی 5 نظر