لحظه  بروز رسانی 
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

ای مسافر غریبه چرا قلبمو شکستی ؟ رفتی و تنهام

ای مسافر غریبه چرا قلبمو شکستی ؟
رفتی و تنهام گذاشتی دل به ناباوری بستی
حالا من تنها نشستم با نوای بی نوایی
چه غریبم بی تو اینجا ای غریبه بی وفایی

مشاهده همه ی 1 نظر
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

سه دسته از انسانها را در زندگیتان هیچگاه از یاد نبرید :

سه دسته از انسانها را در زندگیتان هیچگاه از یاد نبرید :
کسانی که در سختیها یاریتان کردند . . .
کسانی که در سختیها رهایتان کردند . . .
کسانی که در سختیها گرفتارتان کردند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد

خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند
ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند …

مشاهده همه ی 1 نظر
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

اے کَسانے  که ِ  هَمش پشت سر ِ  مـטּ  

اے کَسانے  که ِ  هَمش پشت سر ِ  مـטּ


  حرف میزَنـیـב

 

عاشقتونَم  کہ  اینقـבر  בرگیر  مَنـیـב.

47489265947660169711.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم،

کاش ، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم،

از تو می ترسیدیم ...

که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود ،

و آخرت ما آخرت دیگری ...

کاش ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

اسمش را دخترانه بنام : دنیا . اسمش را مردانه بنام

اسمش را دخترانه بنام : دنیا ...

اسمش را مردانه بنام : جهان ...

افسوس که این سیاره ی آبی ، نه حیای زنانه سرش میشود نه وفای مردانه ...

فکر نان عقبا باش؛ این سیاره بیشترش آب است ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرنوش(گروه پدر و مادر)
فرنوش(گروه پدر و مادر)

از کودکی .       پسر که باشی، مشق مردن و کشتن

از کودکی ...

      پسر که باشی، مشق مردن و کشتن می کنی ...

      و دختر که باشی ...، مشق محبت و مراقبت .

آری دختر بودن ، جنسیت نیست ؛ جوهره است ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید