لحظه  بروز رسانی 
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

اری از پشت كوه امده ام چه ميدانستم اينور كوه بايد

اری از پشت كوه امده ام چه ميدانستم اينور كوه بايد

اری از پشت كوه امده ام چه ميدانستم اينور كوه بايد براي ثروت حرام خورد براي عشق خيانت كرد

 براي خوب ديده شدن ديگري را بد نشان داد براي به عرش رسيدن ديگري را به فرش كشاند وقتي

 هم با تمام سادگي دليلش را ميپرسم ميگويند از پشت كوه امده ترجيح ميدهم به پشت كوه برگردم

 و تنها دغدغه ام سالم بر گرداندن گوسفندان از دست گرگ باشد تا اينكه اينور كوه باشم و.........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

سیت ایگوم که امروز بدونی لر خه من ذاتشِ

gal92.jpg&378265818

www.axmax24.com%20-%20468b5945-407b984.j

سیت ایگوم که امروز بدونی


لر خه من ذاتشِ مهربونی


ار چه طغیون گری مثِ نیل


لُر اصیلِ لُر اصیلِ لُر اصیلِ


رعیت لر اگر شاه زندِ


لر مثِ کُه دنا سربلندِ


مثل دار بلی سفت و محکم


ریشه لر گره خَرده بی غم


تَم نبینی مثش اهل دردی


دور دنیا هم ، ار بگردی


تشنه کُه ی مِرد جنگِ


کشته مُرده قطار و فشنگِ


ار چه طغیون گری مثِ نیل


لُر اصیلِ لُر اصیلِ لُر اصیلِ

مشاهده همه ی 10 نظر
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

دوش اومی من خیالم دلم واچمناییه

دوش اومی من خیالم دلم واچمناییه

مثل برق اومی گذشتی تش زرم گرناییه

بسکه زی چپ داس وجونم بی کمون برگلت

ایدرخت سوز هی کافر کمر برناییه

ایزنی کرکیت وجونم بی گپی مرزنگلت

بی تیی کال شکالی سینه مه درناییه

زنده یم بی تله خواری عشق نی فهمم چنه

بی کمون برگ مست بسکه وم جمناییه

سیت کلو وابیمه من خودیاری نازنین

بسکه بی شاهین عشقت وی دلم مشناییه

ایزنی هرشو شلاغم بی شلال پللت

اسپ خسی جونم من که کتل دوناییه

دس وبرنو بردییه من چاک دییه برگلت

ئی اسیر عشق هی گل پی کمر خوناییه

خشکنم افتو ایومه تا وخو نی دیمت

سی که بی پنجی خیالت دلم هی کرناییه

ناز کم کن نازنین بی نازلت پیر وابیم

بسکه وم ناز ایفروشی پشتم جرناییه

ار گلی برنو ومابو پا وعشقت نی کشم

اوتیی گل نرگسیت سی چه وم زرناییه

عشقم باور نیاری سی چه گولم ایزنی

بی سلامی خشک و خالی دلم والوناییه


مشاهده همه ی 1 نظر
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

< بسکه ای رهیل پییم دوکلآبی

shahab-hajatimamasani.com-4.jpg
<

بسکه ای رهیل پییم دوکلآبی کمرم

کمرم بهرس و بار غمت افتا  وه  دلم

زیه پشتیر تییت ساچمه صد جا وه دلم

نفسی سی مو نویسایه که سر راس کنم

طوم انگور تیی کالت احساس کنم

نفست، سايه ي مشت بنيويه، نفسم

جگرم گل زه وه تشنه ی مره، تا، وت برسم

مره ویسا که  بنم سر زر سايت يه دمون

سر لوم اوميه جونم خوته زيتر برسون

برسون وم دو گلپ لو كه وه تشني مردم

ديدي آَخَر چه بلي  بر سر خوم آوردم

ديدي آخر من جونم  تش بي ديد نهي

من گوشه ي جگرم داغ نه ور بيد نهي

لويلم خشكه و جونم سر لوم اوميه ده

آخو چن شويه كه لويل تو وه خوم اوميه ده

آخو چن شويه خيال تو امونم  نييه

ايبرم تا سر لو چشمه و جونم نييه

ايبرم تا وه خيال تو كلو نات وآبم

آخرش خین وه دل ای همه سرسات وآبم

ییقه سرسا مکو عمری ده نویسایه گلم

نهل تا تشنه نميرم كه گناه داره گلم

ار گله ی کردمه ایخواسم وه دایم برسی

دلم ایخواس وه گردن تو نبو خین کسی...برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

تصاویرزیباازاستان کهگیلویه وبویراحمد(پایتخت طبیعت ایران)

تصاویرزیباازاستان کهگیلویه وبویراحمد(پایتخت طبیعت ایران)
13921220000670_PhotoL.jpg
IMG_4023.jpg
Davoud-Izadpanah05.jpg139301071102198332422104.jpg
830.jpg
مشاهده همه ی 6 نظر
فرشاد
ناراحتناراحت
فرشاد

یار شی کردو مو هی سیل سره جاش ایکنوم ایگریومیار شی کردو مو هی سیل سره جاش ایکنوم

ایگریوم زه غمش آه ودینداش ایکنم

تا خیالش به سروم ایزنه هر سوو ‍پسین

اینشینوم سر چشمه گله تی داش ایکنوم

یار با رحم تر از یار مو نیس من عالم

ار بخوا جونمه قربون دم باش ایکنوم

منتهی قاصد بیمروت بی اصل ونسب

الکی حرف چپی زی من دت جاش ایکنوم

همه شو خین ایگریوم نه ایطور که ایگون

از وره ارس تیه خیس جلو جاش ایکنوم

هوکه زی کاره خراب که نبینه روز خش

تا دعامون بگره نرز یه دیگ آش ایکنوم


مشاهده همه ی 2 نظر