لحظه  بروز رسانی 
fairy land
عاشقعاشق
fairy land

پایانی برای قصه ها نیست، نه بره ها

pu6aq196vakz1ayyn07i.jpgپایانی برای قصه ها نیست،

نه بره ها گرگ میشوند نه گرگها سیر!


خسته ام از جنس قلابی آدمها...


دار میزنم خاطرات کسی را که مرا دور زده،


حالم خوب است...


اما گذشته ام درد میکند!!


مشاهده همه ی 8 نظر
amir eslahi
بی‌حالبی‌حال
amir eslahi

آنکه دستور زبان عشق رابی گزاره در نهاد ما


آنکه دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی بایست داد

مشاهده همه ی 1 نظر
amir eslahi
بی‌حالبی‌حال
amir eslahi

مَـن می تـرسـَم می ترسـَم کسی بـوی عطـرِ تـن ـَت


g0q8_9978c137d94f08cf3bc3acc872a9abc5-42مَـن می تـرسـَم

می ترسـَم کسی بـوی عطـرِ تـن ـَت رآ بگیـرد ..

نغمــه ی دل ـَت رآ بشنــود ..

و تــ♥ـو ..

خـو بگیـری بـه مـآنـدن ـَش ..

چـه احسآسِ خـط خـطی و مبهَـمی سـت ..

ایـن عـآشقـآنه هـآی حـَسـودِ مَــن 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
amir eslahi
بی‌حالبی‌حال
amir eslahi

ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ . ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮﻱ .ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩﻣﻴﺸﻪ

ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﻣﻴﺸﻨﻮﻱ ...ﺩﺍﻍ ﺩﻟﺖ ﺗﺎﺯﻩ

ﻣﻴﺸﻪ ___! ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮﻣﻴﻜﻨﻲ ... ﺍﺷﻚ

ﺗﻮﻱ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺸﻪ ___!ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﺗﻮﯼ

ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻫﺎﺕ؛ﻫﻤﺶ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﻧﻲ ___! ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ

ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻭﻗﺘﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﻣﻴﺮﻩ ﺭﻭ ﺷﻤﺎﺭﺵ ... ﻛﻪ ﺯﻧﮓ

ﺑﺰﻧﻲ؛ﻧﺰﻧﻲ؛ﺑﺰﻧﻲ؛ﻧﺰﻧﻲ ___! ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ

ﺑﺎﺯﻡ ﺑﻬﺶ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻲ ___!ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ

ﺻﺪﺍﺷﻮ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺵ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ___! ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﺷﺒﺎ ﺗﺎ

ﺻﺒﺢ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﻤﻴﺒﺮﻩ ...ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻪ !

___ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺍﻣﺎ ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﭼﻘﺪﺭ "ﻣﻬﻤﻪ ...!" ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ

ﭼﻘﺪﺭ " ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻱ ___!"ﻣﻴﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ..... ﺑﮕﻮ

ﻣﻬﻤﻪ ... ﺍﻣﺎ ... ﺍﻭﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﻧﻴﺴﺖ !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ღღfatimaღღ
مهربونمهربون
ღღfatimaღღ

12eaqxplzrrravjpy85g.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
amir eslahi
بی‌حالبی‌حال
amir eslahi

ﺣﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺮﻑﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ

ﺣﺲ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﺣﺮﻑ

ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﺣﻘﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺩﻟﻢ

ﭘﺲ : ﺳﮑﻮﺕ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﺷﺎﯾﺪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺗﻘﺪﯾﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ

ﻓﻘﻂ ﺷﻨﯿﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮﯾﻨﺶ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﺳﺖ

ﻭﺁﺧﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﺪ :

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺍ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭﻫﻢ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ

ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﻢ ﺭﺍ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﻨﯿﺪ

ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ

‏« ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﻡ ‏»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کیارش
کیارش

آیا میدانید: که حلزون می تواند سه سال بخوابد

آیا میدانید: که حلزون می تواند سه سال بخوابد .

{-90-}{-90-}{-90-}

مشاهده همه ی 3 نظر
amir eslahi
بی‌حالبی‌حال
amir eslahi

ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺲ " ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﯼ ﺧﻮﺑـﯽ" ﺩﺍﺭﻧﺪ !ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺯﯾﺮِ

ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﯿﺲ " ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﯼ ﺧﻮﺑـﯽ" ﺩﺍﺭﻧﺪ !

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺯﯾﺮِ ﺗﻤﺎﻡِ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺖ ﺑﺰﻧﯽ

ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﯽ

ﺍﻣﺎ ..

ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻢ ﻧﻢِ ﺑﺎﺭﺍﻥ

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ " ﺩﺭﻭﻏﮕـﻮﯼ ﺧﻮﺑـﯽ" ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﯼ ..

مشاهده همه ی 1 نظر