لحظه  بروز رسانی 
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

دزدی فقط این نیست که از دیوار مردم بری بالا

دزدی فقط این نیست که از دیوار مردم بری بالا

تو اگه دروغ بگی صداقت را دزدیدی

اگه بدی کنی خوبی را دزدیدی

اگه تهمت بزنی آبرو را دزدیدی

و اگه خیانت کنی عشق را دزدیدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

هیچ مردی هیچ زنی را نمیفهمد هیچ زنی هیچ مردی

هیچ مردی هیچ زنی را نمیفهمد
هیچ زنی هیچ مردی را نمیفهمد
و زیبایی با هم بودنشان همین است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد “استعدادهایش” نیست

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد
“استعدادهایش” نیست
“انتخابهایش” است . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و

انسان تا وقتی فکر میکند نارس است ، به رشد و کمال خود ادامه می‌دهد
و به محض آنکه گمان کرد رسیده شده است دچار آفت می‌شود . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می‌خواهد

وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش می‌خواهد بخرد
می‌بیند معده‌اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی‌کند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط

ما همیشه
یا جای درست بودیم در زمان غلط
یا جای غلط بودیم در زمان درست
و همیشه ، همینگونه همدیگر را از دست داده ایم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست

بخشودن کسی که به تو بدی کرده
تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
آروم و عادیآروم و عادی
salman

برای رسیدن به آرزوهایت به دنبال راه حلی باش که خدا

برای رسیدن به آرزوهایت به دنبال راه حلی باش که خدا در وجود خودت نهفته است!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید