لحظه  بروز رسانی 
salman
ورزشکارورزشکار
salman

از آنچه که گذشت از آنچه که شکست

از آنچه که گذشت

از آنچه که شکست

از آنچه که نشد

از آنچه که ریخت

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند

پدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشد

و مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش ، قاطع باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

ما از عروسک کمتریم آنها مرده بودند و زندگی می

ما از عروسک کمتریم
آنها مرده بودند و زندگی می کردند
ما زندگی می کنیم و مرده ایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد

عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد
آن را به کسی نمی سپارد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

زندگی یعنی : ناخواسته به دنیا آمدن مخفیانه گریستن

زندگی یعنی :
ناخواسته به دنیا آمدن
مخفیانه گریستن
دیوانه وار عشق ورزیدن
و عاقبت در حسرت آنچه دل میخواهد و منطق نمیپذیرد ، مردن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید همین الان انجام

اگر توی ذهنتون کاری در نظر دارید
همین الان انجام بدید
گاهی اوقات
“بعد” ، میشود ”هرگز” .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

یکی از بالاترین مدارجی که می توان به آن رسید

یکی از بالاترین مدارجی که می توان به آن رسید
بی نیازی از تعریف و تمجید دیگران است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید