لحظه  بروز رسانی 
salman
ورزشکارورزشکار
salman

جمله “به تو افتخار می کنم” همان قدر به مردان

جمله “به تو افتخار می کنم”
همان قدر به مردان انرژی می دهد که جمله “دوستت دارم” به زنان . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

ر مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها

ر مسابقه بین شیر و گوزن ، بسیاری از گوزن ها برنده میشوند
چون شیر برای غذا میدود و گوزن برای زندگی
پس
” هدف مهم تر از نیاز است “

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

سطر ها بسیار موثر هستند چون به شما میفهمانند که

سطر ها بسیار موثر هستند
چون به شما میفهمانند که :
۱- نظم و ترتیب همیشه در اولویت است
۲ – سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم ولی وقتی از

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

انجام کارهای غیر ممکن نوعی لذت است

انجام کارهای غیر ممکن نوعی لذت است

مشاهده همه ی 2 نظر
salman
ورزشکارورزشکار
salman

هیچکس به خرد و خردمندی نرسد مگر آن را در

هیچکس به خرد و خردمندی نرسد
مگر آن را در خود جستجو کند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

آدم شیشه کثیف رو پاک میکنه حسش خوب

آدم شیشه کثیف رو پاک میکنه

حسش خوب میشه،

ببین دلو پاک کنی چی میشه...

از هر کی بدی دیدی همین الان ببخش

و کینه رو بریز دور.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

رای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی آغاز

رای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی

آغاز اصالت خوب

همین است که

نخواهی چیزی باشی که نیستی. . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

گر زندگی اونجوری نیست که تو میخوای

گر زندگی اونجوری نیست

که تو میخوای

"عوضش کن"

زندگی امروز تو

حاصل طرز تفکر دیروز توست.

امروز متفاوت تر فکر کن

تا فردا متفاوت تر نتیجه بگیری!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

وقتــے کوچک بودم فکر میکردم آدم ها چقدر بزرگند

وقتــے کوچک
بودم فکر میکردم
آدم ها چقدر بزرگند و
ترس برم میداشت،بزرگتر
که شدم دیدم بعضـــےآدم ها
چقدر کوچکند، و بیشتر ترسیدم...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید