لحظه  بروز رسانی 
salman
ورزشکارورزشکار
salman

متاسفانه در دنیایی زندگی میکنم که به آدم

متاسفانه در دنیایی زندگی میکنم که

به آدم عاشق میگن کودن و احمق

ولی به آدم هفت خط میگن مرد زندگی . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند

آرامترین کلماتند که طوفانی را با خود به همراه می آورند .

افکاری که با پای کبوتران پیش می آیند جهان را مسخر می سازند . . .

(نیچه)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

پرنده ی مهاجری که مقصودش کوچ است به

پرنده ی مهاجری که مقصودش کوچ است

به ویرانی لانه اش فکر نمی کند . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

همیشه انسانها را از روی طعم انتخاب کن

همیشه

انسانها را از روی طعم انتخاب کن

نه از روی رنگ . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

خیانت یک اشتباه نیست درست‌ترین اتفاق در یک

خیانت یک اشتباه نیست

درست‌ترین اتفاق در یک رابطهٔ اشتباه است . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد اما

گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد

اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری

خیلی چیز ها هستند که وقتی به دستشان می آوری

دیگر آنها از تو نیستند .

تویی که در دست آنهایی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید