لحظه  بروز رسانی 
salman
ورزشکارورزشکار
salman

بعضی وقتها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم لازمه که

بعضی وقتها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم لازمه که موقتا از دست بدیمشون !

مشاهده همه ی 4 نظر
salman
ورزشکارورزشکار
salman

بعضی وقتها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم لازمه که

بعضی وقتها برای اینکه قدر داشته هامون را بدونیم لازمه که موقتا از دست بدیمشون !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

برای انسان های موفق هفت روز هفته هفت امروز است و

برای انسان های موفق هفت روز هفته

هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

زندگی سه چیز است: اشکی که خشک می شود*لبخندی که

زندگی سه چیز است: اشکی که خشک می شود*لبخندی که محو می شود*یادی که می ماند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر

نمی توانم فرمول موفقیت را برای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است که بکوشید همه را راضی نگه دارید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر گونه

کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشد با هر گونه چگونه ای خواهد ساخت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

خداوند چیزی را که با زحمت به دست می آید با

خداوند چیزی را که با زحمت به دست می آید با "دعا" به هیچ کس نمیدهد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salman
ورزشکارورزشکار
salman

گرمی دستات سرخی لبهات تپش قلبت نرمی صدات . . .

گرمی دستات
سرخی لبهات
تپش قلبت
نرمی صدات
.
.
.
.
.
همش مال فشار خون بالاست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید