آتليه فرزام -- شهر ميلاجرد
بروز رسانی 
محمد
محمد

بیایید بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را

بیایید بند زبان را ببندیم
و بال اندیشه را بگشاییم ...
برای گفتن همیشه وقت هست،
امـا برای اندیشیدن
ممڪن است دیر بشود👉

اگه تو این مملڪت زندگی
می‌ڪنی و یه روز صبح خیلی
خوشحال از خواب بلند شدی
و دیدی نه غمی، نه بدهی، نه
دردی داری، بدون دیشب تو
خواب مردی روحت شادو
یادت گرامی 👉

‌مردمی ڪه تحت قانون ظلم به سر
می‌برند شهامت و فضیلت اخلاقی
را از دست می‌دهند ، و به مرضِ
ترس و چاپلوسی گرفتار می‌شوند
ڪه ریشه حیاتشان را می‌سوزاند !👉

نفرت‌انگیزترین و زجرآورترین شڪنجه
برای انسان‌ها این است ڪه
از فساد همه چیز آگاه باشد
و بر اصلاح هیچ چیز قادر نباشد👉

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
محمد

در میان پارگی لباس یک زن ، مردم فقط برهنگی

در میان پارگی لباس یک زن ،
مردم فقط برهنگی او را
می‌بینند ونه فقرش را ...👉

دنیا بسیار زیباتر می‌شد
اگر انسان‌ها به جای دین،
به انسانیت معتقد بودند،
انسانیت چیزی‌ ست ورای همه‌ی
ادیان انسانیت،مهربانی‌ ست
نماز و دعا و روزه ندارد
انسانیت گاهی یک لبخند است
ڪه به ڪودک غمگینی
هدیه می‌ڪنید 👉

با سرنیزه هرڪاری میشود ڪرد؛
اما برآن نمی توان نشست.
یعنی هیچ حڪومتی نمی تواند
برقدرت سرنیزه و سرڪوب تڪیه
ڪند؛ بنابراین،حاڪمیت برای پایداری
حڪومت باید بر رضایت عمومی
شهروندانش تڪیه ڪند👉

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

منتظر هر چه باشیم ، همان برایمان پیش می آید

منتظر هر چه باشیم ، همان برایمان پیش می آید...منتظر شادی باشیم ، شادی پیش می آید ...منتظر غم باشیم ، غم پیش می آید...هرگونه پول را برای بیماری ومشکلات پس انداز نکنیم ، چون رخ می دهد...پول را برای عروسی ؛ خرید خانه، اتومبیل ، مسافرت وغیره پس انداز کنیم...وقتی می گوئیم برای خرید اتومبیل است دیگر به تصادف فکر نکن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید