لحظه  بروز رسانی 
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

سالها بَــعد قرار ﻧﯿﺴـﺖ اِﺗﻔـﺎﻗـﯽ ﺑﯿﻮﻓﺘـﺪ. نه در

4l8v_jokland-aduandkjandawd15.jpg

سالها بَــعد قرار ﻧﯿﺴـﺖ اِﺗﻔـﺎﻗـﯽ ﺑﯿﻮﻓﺘـﺪ...
نه در ْ آغـــوش دیگـــَری غلتْ میزنم…
وَ نـــَه سَرِ کَس دیگـــَری را روی شانــــِه هایَم نِگــَـهْ میدارمْ…
سالها بــَعد مـَــنْ ﺩَﺭ ﮔـﻮﺷـﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ دُنیـــــــــا ؛
ﺩَﺭ ﯾـک ﺧﯿـﺎﺑـﺎﻥ ؛ﺩَﺳْـﺖْ ﺩَﺭ ﺟﯿـﺐْ ﭘﯿـﺎﺩﻩﺭﻭﯼ ﻣﯿﮑﻨـﻢ… ﻭَ مـــُدام یــک آهَنـــْگ ﺭﺍ ﺯﯾـﺮِ ﻟـَب ْﺯِﻣـْﺰِﻣـﻪ…
ﺳﺎﻟﻬـﺎ بَــعد مـــَنْ همینم که میبینــــی… عَصَبـــــــ ی… غِیْـــرِقابل تَحَمُّـــل…
یــــَخْ…یــَــخْ تر از هرموقه…
ﺳﺎﻟﻬــﺎ بــَعد هنــــوز هَم منْ به یـادت میوفتم…
ﻭَ نِــــمیداْنم که تــــــو کُجایــی…
چـِــه میخـُوری… چــِـه میپوشـــی…
وَ باچــِــه کَسـی هَم عــِــشــْقْ شـــُده ای…
ﺳﺎﻟﻬﺎبَــعد ؛ مـَــنْ پَشیمـــانَمْ…
چـــُون دیگــــَـر هیچْکــــَــسْ را اندازه ی تــــــو دوســــت نَخواهـَـم داشت…
ﻭَ تــــــو هَمْ بی شَـک پَشیمــانی…
چـــُون باز هَمْ دیگـــــَر کســی تـــــو را اندازه ی مـَــنْ دوســــت نــَـخواهد داشتْ…
وَ ایـن میـشَــوَدْ بــی ســــَرْوُتــــَهْ تریـن نَمایش نامــِه دُنیـــــــــا…

مشاهده همه ی 6 نظر
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

هیچوقت . . .  یه مـــردادی رو بدون گفتن


هیچوقت . . . 
یه مـــردادی رو بدون گفتن دلیل، رها نکنید …… 
چون اینجوری 
حتی نمیتونه راحت بمیره ……….­.!!! 
« گرچه که یه مــــردادی رها شدنی نیست و دیر و زود به دست و پاش میفتید که دوباره برگرده »

مـــردادی که باشی : 

بعضی اوقات مجبور میشی تو فضای بغضت بخندی …
دلت بگیره ولی دلگیری نکنی …
شاکی بشی ولی شکایت نکنی …
گریه بکنی اما نذاری اشکات پیدا بشن …
خیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری …
خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری …
خیلی ها دلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی …

مشاهده همه ی 2 نظر
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

دیشب که جمعه بود با فکر تو خوابیدم

2d4dd535543595bb9484f3fab17cddaa-425


دیشب که جمعه بود

با فکر تو خوابیدم و هفته ام تمام شد

امروز که شنبه باشد

با هوای تو بیدار شدم

و هفته ام شروع شد

چه پینه بند زنی هستم من

بی کم و کاست

حتی یک روزم را

بدون تو سر نکرده ام

او هم مثل من احمقانه وفادار است؟؟؟

راستی دقت کرده ای

چه قدر ضعیف می نویسم؟؟؟

قلمم شکسته

همچون دلم

و فکرم هزار لخته شده...

مشاهده همه ی 1 نظر
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

581582_741208025904621_1567067128_n.jpg

مشاهده همه ی 38 نظر
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ . ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ، ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ ﻫﺪﺭ

ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ ...

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ،

ﻋﻤﺮﺷﻮﻥ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ....

ﺻﺒﺤﻬﺎ ... ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺧﺘﺮﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺷﻠﺨﺘﻪ ...

ﺯﯾﺮﭼﺸﺎﺵ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻩ ...

ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯼ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺤﺶ ﮐﻪ جیغ ﻣﯿﺰﻧﻪ :

ﺑﺎﺑﺎ ﻧﯿﺎاااااﺍﺍﺍﺍ ﺗﻮ !!!


بعدشﻓﺮﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﻪ،


تمومه ﺩﻧﯿﺎﯼ ﯾﻪ ﻣَﺮده ....


تموم دنیای یه "پدره♥"

......................................................................این حوا را فاطمه نامیدند...

مشاهده همه ی 13 نظر
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

    خــــــیلــــی نـــــاراحــــــتم . . . اینکـــــه خــــــدا دو تـــــا

 

 

خــــــیلــــی نـــــاراحــــــتم . . .

اینکـــــه خــــــدا دو تـــــا پشــــت دســـت بهـــم داده . . .

امـــــــــــا . . .

نمــــیتــــونم بکوبــــــونم تــــودهن بعضــــیا . . .

نعمـــــت خــــــــدا داره حـــــروم میشــــــه . . .

 بـــــه بعـــــضــــیام باســـ گفــــــت . . .

عزیــــــزم . . .

مـــــد شــــــدیـــــا . . .

بــــــه همــــــه مـــــیای . . .


مشاهده همه ی 10 نظر
فاطمه
شیطونشیطون
فاطمه

مشاهده همه ی 2 نظر