لحظه  بروز رسانی 
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

بیشعورها قواعد نا نوشته ای دارند که بر طبق آن رفتار

بیشعورها قواعد نا نوشته ای دارند که بر طبق آن رفتار می کنند:

*- تمام مشکلات را دیگران به وجود آورده اند!

*- اصلاً نیازی به ریشه یابی مشکلات نیست، فقط یکی را پیدا کن که تقصیر را گردنش بیندازی!

*- کم نیاور، تمام کاستی ها و خطاها را می توان در پشت نقابی از وقاحت و گستاخی پنهان کرد!

*- اگر از قانونی خسته شدی، مطابق نیازت یکی دیگر بساز، اما به محض آنکه به خواسته ات رسیدی آن را هم نقض کن

بیشعوری///خاویر کرمنت

مشاهده همه ی 1 نظر
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

عشق منتظر آدم ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن ها

عشق منتظر آدم ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن ها که حساب‌گر و ترسو و جاه طلب‌اند می کشد!

گلی_ترقی 
کتاب جایی_دیگر

مشاهده همه ی 3 نظر
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

آدم های اولین رابطه مان هرگز قابل بخشش نیستندآنها ما


آدم های اولین رابطه مان هرگز قابل بخشش نیستند
آنها ما را به خیلی چیزها بدبین کرده اند
از بعضی چیزها ترسانده اند
به خیلی چیزها عادت داده اند
ما را از بعضی از لذت های رابطه زده کرده اند
آدم های اولین رابطه هیچ وقت قابل بخشیدن نیستند
شما با همه ی ترس هایتان وارد رابطهٔ دیگری میشوید
حسی نو و انسانی جدید ، اما...
شما بلد نخواهید بود چیزهایی را طلب کنید که آدم اولین رابطه تان شمارا از آنها محروم کرده بوده است
شما سراغ خیلی از حس های سرکوب شده تان نمیروید 
شما از کمبود های آدم های بعدی زندگی تان خیلی بیشتر اذیت خواهید شد
شما زود تر از قبل به هم میریزید
دیرتر وابسته میشوید
 احساستان  کم صدا تر میشود
قدم هایتان آرامتر...
و این دور از قواعد دوست داشتن استبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

من یاد گرفته ام که هیچ فرقی نمی‌کند چه قدر خوب

من یاد گرفته ام که هیچ فرقی نمی‌کند چه قدر خوب و وفادار باشم، زیرا همیشه کسانی هستند که لیاقتش را ندارند! من آموخته‌ام کسانی را که دوستشان دارم، خیلی زود از دست می‌دهم و کسانی را که بود و نبودشان برایم اهمیتی ندارد، همیشه در کنارم خواهم داشت!
ولی هرگز فلسفه‌ی هیچکدامشان را درنیافتم.
فراتر از بودن / 
#کریستین_بوبن 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

انسان ها این حقیقت رو فراموش کردن، اما تو نباید فراموشش

انسان ها این حقیقت رو فراموش کردن،
اما تو نباید فراموشش کنی. 
تو تا زنده ای نسبت 
به چیزی که اهلی کردی مسئولی

شازده کوچولو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

مردها، این پسرکوچولوهای ریش‌دارهیچ‌وقت موجودات پیچیده‌ای نبوده‌اند پیچیده‌ترین‌شان نهایتا


مردها، این پسرکوچولوهای ریش‌دار
هیچ‌وقت موجودات پیچیده‌ای نبوده‌اند

پیچیده‌ترین‌شان نهایتا سیگار می‌کشند و می‌نویسند یا رییس‌جمهور می‌شوند

مردها موجودات قدرتمندی هستند
زورشان به در کنسروها، وزنه های سنگین و غُرغرهای زنانه خوب می‌رسد
تازه پارک دوبل‌شان هم خوب است

مردها پسربچه هایی قوی‌اند
اما نه آن‌قدر قوی که بی‌توجهی را تاب بیاورند!

نه آن‌قدر قوی که بدون «دوستت دارم»های زنی شب راحت بخوابند!
نه آن‌قدر قوی که خیال فردای بچه‌ها از پای درشان نیاورد!

نه آن‌قدر قوی که زحمت نان پیرشان نکند!
مردها پسربچه‌هایی قوی‌اند
که اگر در آغوش‌شان نگیری و ساعت‌ها پای پرحرفی‌های پسرکوچولوی درون‌شان ننشینی
ترک می‌خورند
و آن‌قدر مغرورند که اگر این ترک هزاربار هم تمام‌شان کند، آخ نگویند
فقط بمیرند!

آن‌هم طوری که آب از آب تکان نخورد و مثل همیشه از سرکار برگردند و شام بخورند
فقط پسرکوچولوی سربه‌هوای درون‌شان را می‌برند گوشه‌ای از وجودشان دفن می‌کنند
و باقی عمر را جلوی تلویزیون
پشت میز اداره یا دخل مغازه
در حسرتش می‌نشینند.

هوای «پسرکوچولوهای ریش‌دار» زندگی‌مان را داشته باشیم
آن‌ها راه زیادی را از پسربچگی‌شان آمده‌اند
تا مرد رویاهای ما باشند.

دنیا بدون «دوستت دارم» با صدایی مردانه
جای ناامن و ترسناکی ست…
دنیا بدون صاحبان کفش‌های ۴۲ و بزرگ‌تر
ردپای خوشبختی را کم دارد

حسنا_ميرصنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

در یک رابطه دونفره وقتی دونفر هیچ مشکلی با هم ندارند،

در یک رابطه دونفره وقتی دونفر هیچ مشکلی با هم ندارند، حتما یکی از آنها تمام حرفهای دلش را نمی گوید...!

شکسپیر

مشاهده همه ی 1 نظر
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

بیایید آنقدر سرگرم نشویم یا با شتاب زندگی نکنیم که نتوانیم

بیایید آنقدر سرگرم نشویم یا با شتاب زندگی نکنیم که نتوانیم به موسیقی چمنزار یا آن سمفونی که جنگل را می ستاید، گوش فرا دهیم. برخی چیزها در جهان خیلی مهمتر از دارایی اند. یکی از آنها توانایی خوش بودن با چیزهای ساده است.

کتاب دیل کارنگی //مینا حاج غلام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
FՁէeღeH
لوسلوس
FՁէeღeH

دنیا مانند پژواک اعمال و خواسته های ماست اگر به جهان

دنیا مانند پژواک اعمال و خواسته های ماست اگر به جهان بگویید :"سهم منو بده..." دنیا ماند پژواکی که از کوه بر میگردد به تو خواهد گفت:" سهم منو بده..." و تو در کشمکش با دنیا دچار جنگ اعصاب میشوی.
اما اگر به دنیا بگویید: "چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..." دنیا هم به تو خواهد گفت :"چه خدمتی برایتان انجام دهم؟..."

٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭‌ ‌ ‌ ‌ انتخاب با توست
میتوانی بگویی:صبح به خیر خدا جون
یا بگویی:خدا به خیر کنه صبح شد

قلمرو اشتباهات شما ///دکتر وین دایر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید