لحظه  بروز رسانی 
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

موی فِر فقط اونجاش که اتو میکشی لَختش میکنی،شب با اشکات

موی فِر فقط اونجاش که اتو میکشی لَختش میکنی،شب با اشکات

موی فِر فقط اونجاش که اتو میکشی لَختش میکنی،شب با اشکات فِر میشه دوباره: )

مشاهده همه ی 13 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

ما را از مرگ میترسانند، انگار که آرزویش را نداریم: )

ما را از مرگ میترسانند، انگار که آرزویش را نداریم: )

ما را از مرگ میترسانند، انگار که آرزویش را نداریم: )

مشاهده همه ی 2 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

همیشه نمیشه جنگید بااین همه سردی. ! ♡فرزادفرزین_مانکن

همیشه نمیشه جنگید بااین همه سردی. ! ♡فرزادفرزین_مانکن

همیشه نمیشه جنگید بااین همه سردی... !
♡فرزادفرزین_مانکن

مشاهده همه ی 2 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

آدما اکثرا به خاطر حرفایی که به هم نمیزنن از هم

آدما اکثرا به خاطر حرفایی که به هم نمیزنن از هم

آدما اکثرا به خاطر حرفایی که به هم نمیزنن از هم دور میشن...!

مشاهده همه ی 5 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

‏مرگ فقط این نیست که عزرائیل بیاد سراغت. زندگیت دچار

‏مرگ فقط این نیست که عزرائیل بیاد سراغت. زندگیت دچار

‏مرگ فقط این نیست که عزرائیل بیاد سراغت...
زندگیت دچار تکرار هم بشه، یعنی مُردی: )

مشاهده همه ی 2 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

بعضی وقتا از همه آدمای زندگیت ناامید میشی و باورت میشه

بعضی وقتا از همه آدمای زندگیت ناامید میشی و باورت میشه

بعضی وقتا از همه آدمای زندگیت ناامید میشی و باورت میشه جز خودت هیچکیو نداری... : )

مشاهده همه ی 4 نظر
fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

‏تنهایی خیلی چیزارو ازت میگیره بجاش بهت یاد میده غیر خودت

‏تنهایی خیلی چیزارو ازت میگیره بجاش بهت یاد میده غیر خودت

‏تنهایی خیلی چیزارو ازت میگیره بجاش بهت یاد میده غیر خودت هیچکس برات مهم نباشه..!

مشاهده همه ی 1 نظر