لحظه  بروز رسانی 
fatemeh
خوشحالخوشحال
fatemeh

به خاطر تمام کسانی که عاشقن

به خاطر تمام کسانی که عاشقن

به خاطر تمام کسانی که عاشقن

مشاهده همه ی 4 نظر
fatemeh
خوشحالخوشحال
fatemeh
عاشقتم رو نالدو

عاشقتم رو نالدو{-73-}{-73-}{-73-}{-73-}{-73-}

مشاهده همه ی 7 نظر
fatemeh
خوشحالخوشحال
fatemeh

حس کمبود محبت می کردم رفتم توی دستمال بتادین ریختم جلوی

حس کمبود محبت می کردم رفتم توی دستمال بتادین ریختم جلوی مامانم توش سرفه کردم گفتم مامان از دهنم خون اومد گفت از بس میشینی پای این اینترنت بی صاحاب از اون ورم ابجیم داشت بالا وپایین میپریدو میگفت اخ جون اگه بمیره اتاقش واسه من میشه

مشاهده همه ی 6 نظر
fatemeh
خوشحالخوشحال
fatemeh

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﯾﻘﺸﻮﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ.  ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ.  ﺯﻝ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﯾﻘﺸﻮﻧﻮ ﺑﮕﯿﺮﯼ... 
ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ... 
ﺯﻝ ﺑﺰﻧﯽ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺵ... 
ﺑﮕﯽ ﮐﺼﺎﺍااااﺍﺍﺍﺍﻓﻄﻄﻄﻄﻄﻂ اخه ﺗﻮ چرا انقدﺭ ﺟﺬﺍﺑﯽ...¡ 


ﺧﻼﺻﻪ ﺭﯾﺎ ﻧﺸﻪ ﮐﻤﺮﻡ ﺩﺍﻏﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺲ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍر... 
اخــ ـخـــ ـخـــ ـخ کمـــرم!

مشاهده همه ی 4 نظر