لحظه  بروز رسانی 
باران" خــدا تنها پناه واميد من..`☁ ヽ☂ヽ ` ``、ヽ☂ヽ
باران" خــدا تنها پناه واميد من..`☁ ヽ☂ヽ ` ``、ヽ☂ヽ

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم گرد غریبان

آمد بهار ای دوستان منزل سوی بستان کنیم
گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم
امروز چون زنبورها پران شویم از گل به گل
تا در عسل خانه جهان شش گوشه آبادان کنیم

بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان
جانم فدای عاشقان امروز جان افشان کنیم

آتش در این عالم زنیم وین چرخ را برهم زنیم
وین عقل پابرجای را چون خویش سرگردان کنیم
کوبیم ما بی‌پا و سر گه پای میدان گاه سر
ما کی به فرمان خودیم تا این کنیم و آن کنیم
نی نی چو چوگانیم ما در دست شه گردان شده
تا صد هزاران گوی را در پای شه غلطان کنیم
خامش کنیم و خامشی هم مایه دیوانگیست
این عقل باشد کآتشی در پنبه پنهان کنیم

1.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
fatemhzare
fatemhzare

شارژرا از ما بخرید<div style="relative; width:125px; height:125px"> <div style=ab

 لینک

شارژرا از ما بخرید<div style="relative; width:125px; height:125px"> <div style=absolute;z-index:1> <a href="http://fatemh.1000charge.com/" target="_blank" target="_blank"> <img border="0" src="http://www.1000charge.com/gifbanner/1000Charge3-125.gif" width="125" height="125"></a> </div> </div>

مشاهده همه ی 1 نظر