لحظه  بروز رسانی 
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

(gol) (gol) (gol)

مشاهده همه ی 2 نظر
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

....... (ghalb) (ghalb)

مشاهده همه ی 1 نظر
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

گاهـــــی " دلت " میخواهـــــد " کودک " باشـــــی

ای کاش کودک بودیم از هیچ کار کودکی ام پشیمان نیستم ، به جز آرزوی بـــزرگ شدن...!

گاهـــــی " دلت "
میخواهـــــد " کودک " باشـــــی
کودکــــی که
به هر بهـــــانه ای
به " آغــــــــوشِ " غمخواری
پنــــــاه می برد !
و
آســـــوده " اشک " مـــــی ریزد !
ولـــــــــی
بزرگ که باشــــی
بایـــــــد
" بغض هـــــــای " زیادی را
" بی صـــــدا " دفن کنــــــی...!

مشاهده همه ی 2 نظر
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

زندگى مجموعه اى ازاشک و لبخند است خنده ى شيرين

باری امید خویش به دلداری ام فرست دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم

زندگى مجموعه اى ازاشک و لبخند است
خنده ى شيرين فروردين
بازتاب گريه ی پر بار اسفند است

مشاهده همه ی 5 نظر
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

من به سیبی خشنودم و به بوییدن یک بوته ی

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

من به سیبی خشنودم

و به بوییدن یک بوته ی بابونه

من به یک آینه، یک بستگی پاک قناعت دارم.

سهراب سپهری

مشاهده همه ی 1 نظر
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

کاش آدم هاشیبه درخت خرمالو بودند، که درپاییزبرگ هایشان

کاش آدم هاشیبه درخت خرمالو بودند، که درپاییزبرگ هایشان راازدست می دهند، ولی عشقشان به ثمرمی نشیند،

کاش آدم هاشیبه درخت خرمالو بودند،
که درپاییزبرگ هایشان راازدست می دهند،
ولی عشقشان به ثمرمی نشیند،
وزیبایی می آفرینند.

مشاهده همه ی 4 نظر
فاطیما سعیدی
فاطیما سعیدی

الهی. بوی ناب بهشت می دهد،همه ی نام های قشنگ

الهی.... بوی ناب بهشت می دهد،همه ی نام های قشنگ تو، میگذارمشان روی زخم های دلم،

الهی....
بوی ناب بهشت می دهد،همه ی نام های قشنگ تو،
میگذارمشان روی زخم های دلم . . .

" الجبار " بعنی جبران می کند همه ی شکستگی های دلت ،
" المصور " ازنومی سازدهمه آنچه ویران شده است دردرون دلت ،
" الشافی " شفامی دهدهمه زخم های عمیق و ناعلاج را،
هوای دلم سبک می شودبازمزمه نام های زیبایت،
ونفس می کشم درهوای مهربانی های نابت،
خدای من ...
ممنون که هستی وخدایی می کنی...

مشاهده همه ی 2 نظر