لحظه  بروز رسانی 
Maryam
مهربونمهربون
Maryam

بزرگترین کشف نسل امروز این است که: انسان می تواند

بزرگترین کشف نسل امروز این است که: انسان می تواند

بزرگترین کشف نسل امروز این است که:
انسان می تواند با تغییر ذهنیت خود،
زندگی خود را تغییر دهد...!!

" ویلیام جیمز "

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
monalisa(قطره ای ازباران تنهایی)=رزافتاب
آروم و عادیآروم و عادی
monalisa(قطره ای ازباران تنهایی)=رزافتاب
همچنان کلک

همچنان کلک ....

بزن باران
نظرات برای این پست غیر فعال است