زِندِگیـــ دَر اَعماقِـــ عآدَتــ ـ هیچـــ فَرقیـــ با [مَرگـــ] نَـــدارَد
بروز رسانی 
parisa
قبراققبراق
parisa

‍ مرا فروخت! به بغض های خفه، به دلتنگی

‍ مرا فروخت! به بغض های خفه، به دلتنگی

‍ مرا فروخت!
به بغض های خفه،
به دلتنگی های بی امان،
به انتظار بی پایان،
به اشک های حبس شده در چشم
چقدر قیمتی بودم و خودم خبر نداشتم!💔

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321298470 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321297714 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 321297644 از آذر

-

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید