آری ! انسان است و اندیشه هایش...

فکر ما دنیای ما را میسازد. باید یاد بگیریم به بهترین نحو و به بهترینها بیاندیشیم!!!
بروز رسانی 
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

لباسي كه سایز شما نیست را با

لباسي كه سایز شما نیست

را با جمله هایی مثل اینکه: جا باز ميكند

جنسش مرگ ندارد

هزار بار هم بشوريَش،

آخ نميگويد

به زور قالب تنتان نکنید...

درست مثل آدمها

که انگار مجبورتان کرده اند

همین یکی را که تووی ویترین جلوی چشم است بردارید...

آن ته مه ها اينهمه تنوع...

اينهمه جنس مرغوب...

هر جنسی که ته قفسه ها خاك ميخورد که نمیشود نامرغوب...

اتفاقا آن ها که سال ها منتظرند

يك عمر به تَن تان عمر ميكنند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fattah
fattah

**یادگاری دارم از روزی که رفتی** اول شهریور زیبای 96

**یادگاری دارم از روزی که رفتی** اول شهریور زیبای 96

**یادگاری دارم از روزی که رفتی**

اول شهریور زیبای 96 داراب

یادگــــــاری دارم از روزی کــــه رفــــــــتی

انتـــــظاری دارم از روزی کـــــه رفــــــــتی

ســــازگاری مـــــی کنم با ســــاز هــــجران

ســـــازگــاری دارم از روزی کــــه رفــــتتی

بیـــــقراری هـــــا قـــــرار برده هـــــرشب

بـــــی قـــــراری دارم از روزی کــه رفــــتی

زاری بــــی حـــــد ســـــرم را زار کـــــــرده

ســــر به زاری دارم از روزی کـــــه رفــــتی

شــــرمسارم چــــرا بی دوســــت مانــــدم

دیدگان شرمــساری دارم از روزی که رفتی

صــــبر کـــــــردم تا بـــــیایی با صـــــبوری

ســــوگـواری دارم از روزی کــــــه رفـــــتی

مــن پیاده تو ســــواره رفته ایم از یـاد دنیا

غــــم ســـــواری دارم از روزی کــــه رفـتی

هــــوش من سرشــار بیهوشی سـت اکنون

هــــوشیـــاری دارم از روزی کــــه رفــــتی

شعر را چون دانه الماس می کارم به روحم

کـــــنده کـــــاری دارم از روزی که رفـــتی

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com
کوتاه شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید