لحظه  بروز رسانی 
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

بی هیچ اسمی می شه عاشق شدبــی هیـــچ رد آشـنــــــا رو

بی هیچ اسمی می شه عاشق شد
بــی هیـــچ رد آشـنــــــا رو خـــــــــاک 
مـن ســــال هـا عـــاشق شدم بی تو
یـک حـس بــی تفسیـــر وحشتنــــاک

مـــن عـــــاشـق رفتــــار هــــای تــــو
ایـــن تـــرسِ بــــی انــدازه شیــریـنم
تـــو عــــاشــق چیـــــزی کـه پنهــونه
مـــن عــــاشق چیــــزی که می بینم

بی هیچ اسمی می شه عاشق شد
جــادوی ایـــن دلــدادگــی کم نیست
بــا عشــق و بـــی تـــابــی مـدارا کن
حـــــوای مــن! تقصیـــــر آدم نیــست

دور از تـــــو افتـــــادم ولــی هر شب
حـس مـــی کنــــم بسیــــار نزدیکــی
خــامـــوش شد فانوس من ای کاش
عــادت نمــــی کــردم بــه تــاریـکــــی

بی هیچ اسمی می شه عاشق شد
بی هیچ نــــامــی از تـــــو یــا از مـــن
بیـــــدار کــــن ایــــن حـس پنـهـــونــو
ایـــن عـــــادت هـــر روزه رو بشکـــن

حـس دلتـنـــگـیــمـــــــو بـشـنـــــــاس
حـس عــــــــاشـقــــــــانـــــه ی مـــــن
راز ایــــن خـــــــونـــه سـکــــــــــوتــــه
حــــــرمـت سـکــــــوتـــــو نـشـکـــــــن

اگـــــه ایــــــن تــــــــرانــــه هــــر شب
ســــــرشــــــو بـــــه در نــکـــــــوبــــــه
کــــی مـیــــــدونــــه بــــی تــو بـــودن
واســـــه مــــــن بـــــده یــــــا خـــوبه؟

مشاهده همه ی 2 نظر
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

مــــن آهنـــــگ تـــــو ام حالاتــو آواز منـــــی کــــم کــــمبــه یـک انــدازه

مــــن آهنـــــگ تـــــو ام حالا
تــو آواز منـــــی کــــم کــــم
بــه یـک انــدازه خوشبختیم
بـــه یــک انــدازه ، مثل هـم
بــه یـــک انــــدازه قلــب مـا
تـــــو ایـــــن آوار پنـهـــــونــه
غــــرور هــــردومـــون حتـی
بـــه یــک انــــــدازه پنهــونـه

مــن از طعـــم تــو شیــرینم
تــو از احسـاس من شـادی
بــه یـک انـــــــدازه دل دادم
بــه یـک انــــــدازه دل دادی
نـه تـــو مجبــــور دلتنــگـــی
نــه مـــن محکوم بی صبری
نــه دنیــــای تــــو بـــارونــی
نــه حــــال و روز مـــن ابری

تــــو رو از حـس تنـهـــایــــی
منـــو از مــــرگ تـرســـونـده
بــه یــک انـدازه اســــم مـــا
بــه یـــاد زنـدگـــی مـــونــده
نــه تـو پنهــون ، نه من پیـدا
نــه ســاعت بـــی خیـــال ما
نـه کـس دلتنـــگِ کــــابوسِ
حســـابِ مــــاه و ســــال ما

نه این ساعت تو دور از من
نه این لحظــه مــن آســوده
بمـــون نزدیـک من بـــی من
کـه تـا بــوده ، همیـــن بوده
تـــو آوازی شـــدی در مـــن
چــراغـــی رو بـه تـاریـکــــی
مــن از عطــــر تــو فهمیــدم
بــه مــن بسیــــار نـزدیکـــی

تـــو بیـــــداری و نـــــور تـــو
بــه ایـــن آییــنه هــا خورده
مث مـــــاهـی کــه تـابیــــده
بــه تنـــگ ماهـــــی مــــرده
نــه تــو پنهـون ، نه من پیدا
نــه قصـه رو بـه خـاموشی
بمــون نزدیـک من ، بی من
هـــلاکـــــم از فــرامــوشـی

HM_20135132513382503181391367258_7791.jp

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

خدا یک شب تو را در سینه ی من زاد ،

خدا یک شب تو را در سینه ی من زاد ، باور کن
یقینـی در گمـان پیچیــد و دستــم داد ، بـاور کن

تو مثـل هر چه هستی در درون من نمی گنجی
مـرا ویـــرانه کــردی خـــانـه ات آبـــاد ، بـــاور کن

اگــر چــه بــر دلـــم بــاریــد طوفـــان عظیـم شک
پلــــی بیــــن دل مـــا بــــود از پـــولاد ، بـــاور کن

تــو از نســل عقیــــم گــریه هــای رفتـه از یادی
که تنهـــایـی تــو را در چشم هایم زاد ، باور کن

نمــی فهمــم زبـــان واژه هــــای آتشیـــن ات را
رهـــایــی مثــل یک آشـوب یک فـریــاد ، باور کن

Rare_Fire_Rainbow_Appears_In_US_Sky_1.jp

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

بر چهرہ پر ز نور مهدے صلواٺ بر جانبر چهرہ
پر ز نور مهدے صلواٺ

بر جان و دل
صبور مهدے صلواٺ

تا امر فرج
شود مهيا بفرسٺ

بهر فرج
و ظهور مهدے صلواٺ

مشاهده همه ی 2 نظر
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

39804049009729694790.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

بعضی وقتا هست از زندگی سیر میشی همه روزات مثل همن

بعضی وقتا هست از زندگی سیر میشی همه روزات مثل همن تو یه زندگی تکراری غرقی روزا مثل هم پشت سر هم میان و میرن یهو یکی میاد اولش مثل بقیه برات مهم نیست یه فرد عادی بعد یکم که میگذره میبینی نه مثل بقیه نیست فرق داره با همه یه چیزی تو وجودش داره که تورو جذب میکنه میشه مخاطب خاصت بعد میفهمی یکم دوسش داری شاید بیشتر از یکم دوس داری بیشتر باهاش وقت بگذرونی بیشتر بشناسیش کم کم عاشقش میشی میشه نقش اول رویاهات همه جا به فکرشی بخاطر چیزای کوچولو نگرانش میشی زندگی خودت یادت میره دغدغه ات میشه اون و زندگیش و مشکلاتش هرکاری میکنی که خوشحالیشو ببینی فقط یه لحظه خنده ی از ته دلشو ببینی دلخوشیت میشه همون اسای عاشقونتون وقتی صداشو از پشت گوشی میشنوی تپش قلبت میره رو هزار هرروزی که میگذره بیشتر وابسته اش میشی وقتی حتی یه لحظه دیر جوابتو میده از نگرانی دیونه میشی اون تو مرکز زندگیته تو هم به دورش میچرخی فک میکنی اونم به همون اندازه دوست داره یهو میزاره میره ولت میکنه و میره تو میمونی یه جای خالی که هیچ وقت نمیتونی پرش کنی فقط تو رویاهات حق دیدنشو داری برای همین هیچ وخ نمیخوای از خواب بیدارشی و تو میمونی یه دلتنگی

دلم تنگه خیلیم تنگه زود برگرد

v3kv8p8tpdpoqdnn1osh.png

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

بہ عِــــشـــْــق     شَـــــڪ ڪردم.             اَز

2-7424155366.jpg
بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
             اَز زَمانے ڪِہ..

عاشِـــــقانہ عـــِشق وَرزیدم و ظالـــمانہ ظٌلم دیدم..

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
                 وقتے ڪہ ...
بہ وٌسعَـــت صِداقَــــتم دٌروغ شِنیدَم...

بہ عِــــشـــْــق
     شَـــــڪ ڪردم...
                 وقتے ڪہ ...
خاڪے شُدم امّا آنـــها ڪہ خـــــاڪِ پایم بودند     برایـــــَم مَـــــغرور شُـــــدند...

عِــــشـــْــق مَمــــْـنوع✖️

                       تا زَمانے ڪہ ...

          هَـــــوَس را عِــــشـــْــق  میگویند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shokaran ✍
مهربونمهربون
shokaran ✍

تو را"ﺩﻭست ﺩﺍﺭم" ﭼﻪ ﻓـﺮقی ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮﺍ؟! ﯾـﺎ ﺍﺯ

تو را"ﺩﻭست ﺩﺍﺭم"
ﭼﻪ ﻓـﺮقی ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼــﺮﺍ؟!
ﯾـﺎ ﺍﺯ ﭼــﻪ ﻭﻗـﺖ!
ﯾـﺎ ﭼﻄـﻮﺭ ﺷـﺪ ﮐﻪ!
ﭼﻪ ﻓــﺮقی ﻣﯿﮑﻨﺪ؟!
ﻭﻗﺘﻰ ﺗــﻮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑـﺎﻭﺭ ﮐﻨـﻰ 
ﮐـﻪ ﻧﻤﻰ ﮐﻨﻰ...!
ﻭ ﻣــﻦ ﺑـــﺎﯾـﺪ ﻓـﺮﺍﻣـﻮﺵ ﮐــﻨﻢ
که نمی کنم...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید