لحظه  بروز رسانی 
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

چگونہ توبہ ڪنم . از «تـ.ـو»

چگونہ توبہ ڪنم . از «تـ.ـو»

چگونہ توبہ ڪنم ...

از «تـ.ـو» ...

اے قشنگترین گناه !...
تـ.ـو ڪہ درست‌ترین ...
انتخابِ من هستــے
!
♥️🕊

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

آغوش «تــو»♥️ همان بهشت کوچک خداست روی زمین. و

آغوش «تــو»♥️ همان بهشت کوچک خداست روی زمین. و

آغوش «تــو»♥️
همان بهشت کوچک خداست روی زمین...
و زمانی که من در آن نفس می‌کشم
همانجا........ باید زمان بایستد...
♥️🕊

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

🍃🌺🍃 ای_عشق تو همان صبح قشنگى

🍃🌺🍃 ای_عشق تو همان صبح قشنگى

🍃🌺🍃

ای_عشق
تو همان صبح قشنگى
كه پس از هر تكرار
زیبا بتابی و مرا
زنده به خود گردانی

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

زندگی لیلیست مَجنونانه باید زیستن

زندگی لیلیست مَجنونانه باید زیستن

زندگی لیلیست

مَجنونانه باید زیستن
...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

شنبه شد پنجره از آمدنت وا مانده

شنبه شد پنجره از آمدنت وا مانده

شنبه شد
پنجره از آمدنت وا مانده ...
دوسه تا دلهره از جمعه، ز تو جا مانده
!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

اے ڪــــاش ! ڪــه در قسمتِ من هم بنویسند

اے ڪــــاش ! ڪــه در قسمتِ من هم بنویسند

اے ڪــــاش ! ڪــه در
قسمتِ من هم بنویسند

صبــحـــی ڪـه شــود
با «نفـسِ» گرمِ تــو آغاز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق
fereshteh مدیرطلایی پوشان صفاهان.و.خراب رفیق

سجاده شب را روبه قبله

سجاده شب را روبه قبلهسجاده شب را
روبه قبله نڪاه توبازخواهم ڪرد
و ذڪر تسبیح امشبم
همچون دیشب و هر شب
تنها یڪ جمله اسٺ ...
دوستٺ دارم
اے آرام دݪ و جانم


❤️❤️:❤️❤️

🕊♥️ ♥️🕊

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید